Heb je een sociaal of maatschappelijk doel voor ogen waarbij je als zelfstandige aan de slag gaat? Wellicht is een stichting dan voor jou de juiste rechtsvorm. Een stichting is een ondernemingsvorm waarbij sociale of maatschappelijke doelen voorop staan. Bij een stichting richt het bestuur zich niet op het maken van winst en als er dan winst wordt gemaakt, wordt deze gebruikt voor en maatschappelijk of sociaal doel. Omdat je niet rijk worden als doel hebt, wordt een stichting niet snel als ondernemingsvorm gekozen. Toch kan het zomaar zijn dat het voor jou wel de manier is, bijvoorbeeld wanneer je je wilt inzetten voor bijvoorbeeld de daklozen in Rotterdam.


Een stichting oprichten

De oprichting van een stichting wordt vastgelegd middels een notariële akte. Hierin beschrijf je het doel van de stichting welke in statuten wordt vastgelegd. In de statuten leg je ook vast op welke manier de stichting uiteindelijk wordt ontbonden, Voordat je naar de notaris gaat, heb je al bepaald of je alleen of met anderen de stichting opricht. Die anderen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. 


Registratie

Het is belangrijk dat je stichting vertrouwen uitstraalt. Je dient immers een sociaal of maatschappelijk doel waarbij je steun van derden wel kunt gebruiken. Maak dan ook gebruik van een registratie adres van Easystart Office voor een professionele uitstraling. Overigens kan dit ook worden uitgebreid naar een virtueel kantoor waarbij de post voor je bewaard kan worden, dan wel kan worden doorgestuurd. Kies voor een van de adressen op een toplocatie in Amsterdam of Rotterdam. Deze registratie adressen zijn erkend door de Kamer van Koophandel. Meld je aan bij Easystart Office voor het adres van je voorkeur en je kunt deze doorgaans al binnen een dag gebruiken.


Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Zodra je een registratieadres hebt geregeld, kun je de inschrijving bij de KvK regelen. Bij de inschrijving wordt de bedrijfsnaam vastgelegd, maar ook hoe het met de benoeming en ontslag van bestuursleden wordt geregeld. Tevens wordt de vestigingsplaats en de bestemming van het overgebleven geld na opheffing van de stichting vastgelegd. Benoem vervolgens de bestuursleden waarbij het bestuur doorgaans bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.


Geldzaken

De stichting is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de bestuursleden niet privé kunnen worden aangesproken voor schulden die gemaakt zijn vanuit de stichting. Uitzondering hierbij is dat dit wel kan wanneer aangetoond wordt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Een stichting is doorgaans ook verplicht om vennootschapsbelasting te betalen, er zijn echter uitzonderingen waarmee je vrijstelling van betaling van de vennootschapsbelasting kunt krijgen. Die vrijstelling voor de vennootschapsbelasting krijg je wanneer je jaarlijks minder dan €15.000,- winst gemaakt hebt. De winst van de laatste vier jaar mag samen niet hoger zijn dan €75.000,-. Regel ook een zakelijke rekening voor de stichting voor het doen van stortingen en ontvangen van bijvoorbeeld contributies en donaties.

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu