Privacy policy

Via onze website worden privacygevoelige gegevens – persoonsgegevens – verwerkt. Easystart Rotterdam vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en verwerkt.

Wij houden ons bij verwerken aan de eisen van de privacywetgeving (AVG en de GDPR). Dit houdt in:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. Dit staat in onze privacyverklaring (deze pagina)
 • wij verzoeken enkel om gegevens voor legitieme doeleinden
 • in gevallen waarbij wij toestemming nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken dan zullen wij dat doen
 • onze organisatie neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te stellen en wij eisen dat ook van (eventuele) derden die uw persoonsgegevens verwerken
 • wij respecten het recht om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te gegeven, te verwijderen of corrigeren. Tenzij dit in strijd is met onze wettelijke bewaarplicht.

Easystart Rotterdam BV is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerkingen op deze site. In de privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, en waarvoor. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik persoonsgegevens

Wij verkrijgen gegevens van u wanneer u zich aanmeld voor onze dienstverlening. Dat kunnen onder andere persoonsgegevens zijn. Wij gebruiken en bewaren enkel de persoonsgegevens die door u zijn opgegeven voor door uw gevraagde diensten. Of waarbij wanneer u deze verstrekt, het voor u duidelijk is deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt door ons.

Wij gebruiken diverse persoonsgegevens voor het contacteren van u:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;

Doelomschrijving van gebruik:

Wij gebruiken uw contactgegevens enkel om u van dienst te kunnen zijn, en wanneer deze aan ons zijn gedeeld via een contactformulier, per email of telefonisch.

Namelijk, wanneer u contact met ons opneemt, of ons verzoekt u te voorzien van informatie over onze diensten.

Registreren
Wanneer u zich inschrijft bij onze dienstverlening, zijn wij verplicht gegevens van u op te vragen en wij hebben een wettelijke grondslag om die gegevens te bewaren onder de WWFT (wet witwassen en financieel toezicht). Dat betekent dat uw gegevens bij aanmelding moeten worden bewaard voor minstens 5 jaar. Aan het bewaren van de gegevens zijn eisen gesteld, en deze worden zorgvuldig nageleefd om te zorgen voor een veilige opslag.

Contactformulier

U kunt ons contacteren middels een contactformulier op deze website. Waarbij u wordt gevraagd enkele gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen beantwoorden. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u toestuurt alsmede de inhoud voor het bericht, worden bewaard zo lang dat nodig is voor beantwoording en afhandeling van het bericht.

Cookies

Wij maken geen gebruik van cookies, behalve voor pseudonieme analytische doeleinden.

Google Analytics

Wij gebruiken diverse diensten van Google, zoals Google Analytics. Met GA kunnen wij bijhouden wat bezoekers gebruiken op onze site. Hiervoor hebben wij een privacyovereenkomst met Google gesloten. Ook anonimiseren wij de IP addressen, waardoor wij geen persoonsgegevens ontvangen. Wij staan google NIET toe deze gevens met andere google diensten te delen.

Beveiliging

Onze beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens zijn als volgt:

 • Wij bewaren geen online gegevens van u
 • Wij gebruiken SSL verbindingen tussen onze dienst en u wanneer u gegevens invoert.
 • Wij houden bij wanneer u persoonsgegevens opvraagt.

Bewaartermijnen
Easystart Rotterdam streeft naar een goede dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden een jaar bewaard na het sluiten van de huurovereenkomst.

De wettelijk verplichte gegevens onder de WWFT (wet witwassen en financiering terrorisme) worden 5 jaar bewaard.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of om de gegevens in te zien, wijzigen of verzoeken te verwjderen. Kunt u een verzoek indienen om de gegevens op te vragen met onderstaande contactgegevens.

U kunt ten alle tijden de gegevens voor verwerking persoonsgegevens intrekken. Voor zover dat de wettelijke verplichtingen van ons kantoor niet schaad.

Cookieverklaring

Easystart Rotterdam kan net als elke andere website, gebruik maken van cookies. Een cookie houdt in dat een tekstbestand op uw PC het gemak van onze site verbeterd

Wij verzamelen geen persoonsgegevens. In slechts enkele gevallen wordt geanonimiseerde informatie gedeeld met een andere partij.

Analyse cookies

Wij maken gebruik van Google analytics cookies met geanonimiseerde data. Waardoor dit uw persoonsgegevens niet schaad, er worden verder geen gegevens gedeeld met Google.

Easystart Rotterdam BV
Overwegwachter 4
3034KG Rotterdam
info@easystartoffice.com

Algemene voorwaarden