Hoe coworking bijdraagt aan diverse vormen van samenwerking

september 19, 2023
How coworking helps your company

Updated on 4 december 2023

Als je geïnteresseerd bent in nieuwe en interessante vormen van samenwerking als ondernemer, dan is het natuurlijk een must om allereerst in contact te treden met andere mensen. Dit kan soms lastig zijn, vooral als je zzp’er bent en voornamelijk alleen werkzaam bent. Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de noodzaak om (vooral) ondernemers met anderen in contact te krijgen. Veruit de beste bedrijf ideeën ontstaan juist wanneer meerdere partijen de handen ineen slaan en hun individuele kennis en expertise delen. Samenwerking is van oudsher een manier voor mensen om tot betere, meer innovatieve en vooral ook originele oplossingen te komen, iets dat je in je eentje veelal veel moeilijker bereikt. Daarom is coworking ook een geweldige manier om dit tot stand te brengen, omdat coworking actieve samenwerking en het onderhouden van contacten faciliteert. Het is daarom verstandig om eens stil te staan bij de mogelijkheden die coworking jou en je onderneming kan bieden, opdat je mogelijkerwijs ook op alternatieve en bijzondere manieren verder kan groeien in je beroepscarrière. We bespreken onder meer de mogelijkheden die coworking biedt als het gaat om samenwerkingsverbanden, welke voordelen dit voor jou biedt en hoe je deze week nog kunt komen proeven van de sfeer op een professionele coworking locatie.

De kracht van samenwerking

De voordelen van samenwerken zijn sinds jaar en dag al bekend. Samen bereik je simpelweg veel meer dan alleen, om diverse redenen. Zo heeft bijvoorbeeld elk individu een andere kijk op (dezelfde) zaken, waardoor je tot interessante conclusies kunt komen. Daarnaast ken je waarschijnlijk wel het gezegde "vele handen maken licht werk" - dit spreekt in feite voor zich. Bovendien is samenwerking goed voor het ontplooien van een solide netwerk. Andere voordelen van samenwerking zijn:

  • Sneller en concreter opdoen van belangrijke kennis en expertise
  • Vele ogen zien meer dan slechts één paar ogen: je komt vaak sneller tot oplossingen voor moeilijke problemen wanneer je samenwerkt
  • Onderzoek doen is ook gemakkelijker wanneer je samenwerkt, omdat elk individu een afzonderlijke specifieke taak kan oppakken
  • Op het gebied van capaciteiten en expertise kan worden aangevoerd dat deze als het ware worden ‘samengevoegd’, waardoor je elkaar naadloos aanvult
  • Samenwerken is over het algemeen erg gezellig, vooral als je uit eigen beweging samenwerkt (en dus niet gedwongen)
  • Je geniet ook meer van successen die je samen hebt geboekt
  • Je kunt een ander snel en effectief om raad vragen, wanneer je samenwerkt. Dit is vaak lastig als je zelfstandig alles oppakt
  • Samenwerking stimuleert actief creativiteit, waardoor je als team eerder tot geheel nieuwe en baanbrekende oplossingen komt
  • Samenwerking creëert cohesie en het gevoel ‘ergens bij te horen’
  • Samen sta je ook sterker tegenover mogelijke hindernissen en tegenwerking, omdat elk lid van het team afzonderlijk kan beargumenteren waarom een bepaald initiatief logisch en functioneel is

Niet voor niets stelde de 34e president van de Verenigde Staten, Dwight David Eisenhower, dat samenwerking de gehele mensheid naar eeuwige vrede kan leiden. Wanneer iedereen met elkaar in competitie is, dan regeert de individuele wil tegenover de wil van het volk als geheel. Dit werkt natuurlijk niet, want iedereen heeft zijn of haar eigen visie, dromen, doelen en ambities. Door middel van samenwerking combineer je al deze doelen op een coherente wijze, waardoor meer inclusieve mogelijkheden zichtbaar en haalbaar worden. Dit is met name voor ondernemers aantrekkelijk, je staat samen immers sterker dan als individu tegenover eventuele concurrentie. Redenen genoeg dus, om soms samenwerking op te zoeken als je voor lastige problemen staat.

Redenen om samen te werken

Er zijn diverse redenen denkbaar om met anderen in contact te treden en ook actief de samenwerking op te zoeken. Naast de algemene voordelen van samenwerking zoals hierboven benoemd, zijn er ook meerdere specifieke redenen om taken met anderen op te pakken. Zo kun je bijvoorbeeld behoefte hebben aan een zakenpartner, wanneer je een idee hebt voor een nieuwe onderneming. Samen sta je in een zakelijke relatie toch vaak sterker, ook omdat je beide aansprakelijk bent voor eventuele missers en verliezen. Daarnaast is het ook wenselijk om meerdere teamleden te hebben wanneer je onderzoek doet naar een bepaald fenomeen of onderwerp, omdat meerdere mensen die tegelijk onderzoek doen sneller resultaten kunnen behalen. Een andere vorm van samenwerking betreft het inhuren van derden voor taken waar je zelf geen tijd voor hebt – op die manier help je een ander immers ook aan werk. Goede doelen kunnen voorts niet bestaan zonder gedegen samenwerking, omdat iedereen een andere taak op kan pakken. Wanneer je ergens snel en concreet kennis in wilt opdoen, dan is samenwerking ook een uitstekende manier om dit te realiseren. En groepen lossen over het algemeen sneller problemen op, dan zelfstandige individuen. Als laatste is gezelligheid natuurlijk een geweldige reden om met anderen iets te ondernemen. We zullen al deze redenen nu kort behandelen, zodat je een beter beeld kunt krijgen van de vele voordelen die samenwerking jou kan bieden.

Samenwerking in de vorm van zakenpartners

Een veelvoorkomende vorm van samenwerking betreft het starten van een bedrijf met meerdere partners, eigenaren of directeuren (afhankelijk van de rechtsvorm die je kiest). Een rechtsvorm zoals vennootschap onder firma is hier bijvoorbeeld speciaal op gericht, net als een maatschap en vereniging. Het hangt vooral af van het doel van de onderneming welke rechtsvorm het beste aansluit, zoek dit uiteraard altijd eerst goed uit. Er zijn veel voordelen aan het starten van een bedrijf met anderen, zoals het feit dat je er niet alleen voor staat. Elke partner kan (een deel van) het werk op zich nemen, waardoor de andere partners deels worden ontlast en meer specialistisch ergens mee bezig kunnen zijn. Dit leidt vaak tot kwalitatief betere resultaten, vanwege de hoge mate van specialisatie van elke partner. Ook ben je samen verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en kun je elkaar aanvullen en opvangen, waar nodig. Voorts ben je ook samen aansprakelijk voor schulden die je met het bedrijf maakt, dit maakt het aflossen ervan vaak een stuk makkelijker. Je kunt ook wat vaker op vakantie, omdat de andere partners het werk voor je op kunnen pakken. Het is eigenlijk een heel fijne manier van ondernemen, omdat je op anderen kunt rekenen, ook in zware tijden. Mogelijke nadelen kunnen bestaan uit vertrouwensproblemen, maar dit kun je goed opvangen door heldere clausules op te nemen in de statuten bijvoorbeeld. Een ander nadeel is dat je de winst moet verdelen, maar je kunt ook bedenken dat je in je eentje hoogstwaarschijnlijk niet zoveel winst zou hebben gemaakt. Dus het is maar de vraag, of dit nadeel wel realistisch is.

Samen onderzoek doen betekent veelal sneller resultaten behalen

Naast samen een bedrijf runnen, is samenwerking ten tijde van een (grootschalig) onderzoek ook in veel gevallen gunstig. Dit geldt voor bedrijven, studenten en individuen, simpelweg vanwege het feit dat een extra paar ogen meer zien en meer kunnen oplossen. Wanneer je een duidelijke onderzoeksvraag formuleert, dan kun je elk lid van het onderzoeksteam specifieke taken geven die elkaar aanvullen. Naderhand kan elk teamlid zijn of haar bevindingen met die van anderen vergelijken en daarmee het onderzoek vooruit helpen. Een gecompliceerde onderzoeksvraag vergt vaak maanden, of zelfs jaren van onderzoek. Door samen te werken kun je relatief veel optionele knelpunten sneller uit de weg ruimen, zaken vanuit verschillende perspectieven bekijken, nieuwe onderzoeksvragen bedenken, nieuwe bronnen aanboren, op een andere manier met data omgaan enzovoorts. Anderen zien vaak zaken die jij op het eerste gezicht allicht over het hoofd ziet, waardoor een onderzoek sneller kan vorderen. Probeer zeker mensen in het team te zetten die affiniteit hebben met het onderwerp van het onderzoek, dan bereik je doorgaans het beste én snelste resultaat. Op een coworking locatie kun je trouwens prima samen aan een onderzoek werken, Easystart Office heeft op alle locaties meerdere ruimten waar je ook afgezonderd van de rest kunt plaatsnemen. Maar een gezamenlijke coworking ruimte is natuurlijk ook prima geschikt.

Laat andere ondernemers je helpen met klussen waar je geen tijd voor hebt

Hoewel het inhuren van derden niet altijd letterlijk als samenwerking wordt gezien, vanwege het feit dat je de ander betaald voor de dienst, valt het toch enigszins onder de definitie. Er zijn een hoop werkzaamheden waar je als ondernemer mee te maken krijgt en je zult vanzelf merken, dat sommige werkzaamheden je veel beter en gemakkelijker afgaan, dan andere. Een heel concreet voorbeeld is de boekhouding: veruit de meeste zelfstandig ondernemers hebben hier geen kaas van gegeten! Door een ander in te huren, kun je dit taakje alsnog correct laten uitvoeren, waarbij je ook meteen een andere ondernemer helpt. In veel gevallen worden ondernemers op deze manier vanzelf bekenden van je, waar je op latere termijn misschien op heel andere manieren mee samen gaat werken. Bedenk ook, dat deze vorm van elkaar helpen ook tot andere samenwerkingsverbanden kan leiden. Misschien doe jij iets waar een collega-ondernemer van je boekhouder in is geïnteresseerd, of heeft je boekhouder een idee waar jullie beiden iets mee kunnen. Werk verschaffen aan ondernemers is vrijwel altijd gunstiger dan het inhuren van personeel, omdat er geen sprake meer is van een hiërarchische verhouding. Dientengevolge kan het onder samenwerking worden geschaard, jullie doen immers iets voor elkaar: de ene partij levert goederen of diensten en de andere partij betaalt ervoor. 

Samenwerken voor het goede doel

Een gebied waarin veel wordt samengewerkt, betreft de inzet voor diverse goede doelen en belanghebbende partijen, individuen en organisaties. Er is nochtans helaas veel leed op onze planeet, niet iedereen heeft het even goed voor elkaar. Daarom worden er nog steeds redelijk veel stichtingen opgezet, waarin individuen of ondernemers samen aan de slag gaan, om bepaalde problemen uit de wereld (trachten) te helpen. Of dit lukt, is altijd maar de vraag, echter de inzet die door middel van samenwerking wordt getoond is het vermelden waard. Mensen voelen zich eerder geneigd om samen te werken, wanneer een bepaald doel hen verbindt. Hoe meer maatschappelijke waarde het doel heeft, hoe sneller men bereid is samen te werken. Het mooie aan deze manier van samenwerken is dat je heel direct ziet, dat ‘vele handen licht werk maken’. Het zou goed zijn als ondernemers hier enige inspiratie uit halen, omdat een dergelijke manier van samenwerken op vele terreinen baat biedt. Als je een gemeenschappelijk doel hebt waar eenieder zich in kan vinden, dan zal de samenwerking meestal veel meer vlekkeloos verlopen. Geld verdienen zou niet het hoofddoel moeten zijn, maar hooguit een logisch gevolg van de samenwerking. Probeer daarom altijd een doel te vinden waar je ook mentaal en emotioneel iets mee hebt, zoals een onderwerp dat je aan het hart ligt, van je hobby, je werk maken of inderdaad een goed doel. Dan is de motivatie namelijk een stuk groter, waardoor de resultaten ook beter zullen uitvallen.

Meer en sneller kennis opdoen door samen te werken

Kennisuitbreiding is een doorlopend doel voor vrijwel elke ondernemer, zeker wanneer je binnen je vakgebied leidend wilt zijn (en blijven). Vrijwel elke branche en markt doorloopt periodiek de nodige veranderingen, het is dus zaak voor elke ondernemer om te allen tijde up-to-date te blijven aangaande de nieuwste ontwikkelingen. Wanneer je echt gestimuleerd wilt worden om nieuwe kennis op te doen, dan kun je dit ook in teamverband doen. Denk bijvoorbeeld aan workshops die vaak aan werknemers in teamverband worden aangeboden omtrent een bepaald onderwerp. Dit kun je als ondernemer ook realiseren, zoals door middel van het organiseren van een workshop of seminar. Je kunt dan meerdere ondernemers tegelijk bereiken, de kans is erg groot dat er ondernemers tussen zitten waar je dit onderwerp verder mee oppakt. Indien je werkzaam bent op een coworking locatie, dan is het veel gemakkelijker om zoiets te organiseren, zeker als je collega-ondernemers kent die grofweg binnen dezelfde sector werkzaam zijn. Maar je kunt natuurlijk ook workshops organiseren over algemene onderwerpen, zoals belastingen en Europese ontwikkelingen. Door dit samen met anderen op te pakken, doe je sneller de benodigde kennis op dan wanneer je dit in je eentje zou oppakken, bijvoorbeeld door thuisstudie. Er zijn altijd wel interessante onderwerpen, projecten of doelen die je kunt verzinnen om met andere ondernemers iets samen te doen. Een pluspunt is dat je hierdoor extra gemotiveerd raakt en in veel gevallen makkelijker nieuwe taken oppakt, iets dat absoluut bij kan dragen aan het succes van je onderneming.

Hoe je als groep samen sneller problemen oplost

Wanneer je als ondernemer tegen problemen aanloopt, dan weet je misschien hoe vervelend dit kan zijn wanneer je vooral alleen werkt. Je kijkt in feite telkens op dezelfde manier tegen hetzelfde probleem aan, resulterend in een wanhopig gevoel en het niet kunnen vinden van een uitweg, of oplossing. Vaak is het enige dat je nodig hebt een ander perspectief op de zaak, om tot een idee te komen. Coworking is daarom een goed initiatief om ondernemers met elkaar in contact te brengen. Wanneer je met anderen in één ruimte bezig bent, dan ben je ook eerder geneigd om te praten over bepaalde zaken waar je tegenaan hikt. Dit kan tijdens het werk zijn, of in je pauze. Door samen naar je zakelijke probleem te kijken kun je vaak op een heel andere manier hardnekkige problemen oplossen. Een nadere interessante manier om oplossingen te vinden voor bottlenecks, is met behulp van brainstormsessies. Misschien wil je liever niet dat anderen van een probleem afweten, maar wil je wel graag andermans visie? Dan kun je een kwartiertje plannen waarin iedereen de tijd krijgt om over het probleem na te denken en met ideeën te komen om dit uit de wereld te helpen. Werknemers doen dit al jaren zo, dus waarom zouden ondernemers deze manier van probleemoplossing links laten liggen? Het kan een ondernemer zomaar weken aan piekeren schelen. Wanneer ondernemers bereid zijn over elkaars problemen na te denken, leidt deze samenwerking dikwijls tot sterkere, meer winstgevende en meer weerbare ondernemingen: een winst voor iedereen die samenwerkt dus.

Samenwerking voor het uitbreiden van je sociale netwerk

Een laatste, maar ook zeer belangrijke reden om samen te werken, betreft uiteraard de sociale component. Vooral zzp’ers en ondernemers met een eenmanszaak kunnen last hebben van een zeker gevoel van isolement, vooral wanneer je thuis werkt. De sociale contacten die je opdoet tijdens een reguliere baan zijn ineens vervallen, dit kan leiden tot stagnatie en een algeheel gebrek aan motivatie. Het spreekt voor zich, dat dit geen enkel bedrijf ten goede komt. Coworking voorziet in een situatie waarbij je actief met andere ondernemers in contact kunt treden, zonder dat dit een verplichting is. Je kunt ondernemers leren kennen met wie je een praatje kunt maken, samen kunt werken en als klankbord kunt gebruiken. We hebben hierboven al diverse gegronde redenen beschreven, waarom samenwerking tot betere resultaten kan leiden. Maar samenwerking zorgt ook voor een gelukkiger gevoel en positieve kijk op zaken, iets dat geweldig is voor je intrinsieke motivatie en drive! Daarbovenop biedt een breed netwerk zekerheid, omdat je er altijd gebruik van kunt maken in situaties waarin je iets nodig hebt. Door actief aan een sociaal netwerk te bouwen verzeker je met andere woorden je zakelijke toekomst én wordt je leven er een stuk gezelliger op: een dubbele winst dus.

Hoe faciliteert coworking samenwerking?

Coworking is nog niet zo heel lang een vanzelfsprekende mogelijkheid, maar sinds het ontstaan van flexwerken is het in korte tijd enorm in populariteit gegroeid. In de afgelopen jaren is het aantal online ondernemers gestegen, allemaal individuen die behoefte bleken te hebben aan meer sociale contacten en een situatie vergelijkbaar met de sfeer op een werkvloer. Dit geldt overigens niet alleen voor online ondernemers, maar eigenlijk voor elke ondernemer die (zo nu en dan) last heeft van een gevoel van isolement en een gebrek aan motivatie. Mensen zijn sociale wezens, het zit in onze aard om samen te werken. Te lang alleen iets oppakken leidt onophoudelijk tot stagnatie, uitputting en frustratie. Coworking speelt hier fantastisch op in, door een professionele werkomgeving te bieden waar je als ondernemer je werk kunt uitvoeren op een manier die bij jou past. Veruit de meeste kwalitatieve coworking spaces bieden diverse soorten werkplekken aan: van gezamenlijk tot aparte ruimten die je maandelijks kunt huren. Je kunt dus zelf kiezen wanneer je met anderen in contact wilt treden en wanneer je liever een dag in alle rust en stilte wilt werken. Daarnaast zijn er vergaderzalen beschikbaar, waar je samen kunt komen voor bijeenkomsten en om zaken te bespreken. Het wordt op deze manier heel makkelijk om anderen te leren kennen en actief samenwerkingsverbanden op te zoeken.

Coworking locaties bij jou in de buurt

Afhankelijk van je woonlocatie, zijn er doorgaans meerdere coworking locaties bij jou in de buurt. Woon je toevallig in de omgeving van Amsterdam of Rotterdam? Dan kun je bij Easystart Office aansluiten! Wij bieden meerdere moderne en geheel uitgeruste coworking locaties, voorzien van alle denkbare faciliteiten. Bij ons komen ondernemers uit zo’n beetje elke bedrijfstak werken, zowel op structurele als periodieke basis. De kans is derhalve zeer groot, dat je entrepreneurs op locatie ontmoet met wie je nieuwe plannen kunt maken en ideeën kunt uitproberen. Daarnaast bieden wij een ruime verscheidenheid aan werkplekken, op interessante en bruisende locaties die uitnodigen tot ontdekken. Onze abonnementen zijn flexibel, inhoudende dat je maandelijks op kunt zeggen. Bevalt het niet? Dan kun je van locatie switchen, of het abonnement direct opzeggen. Om er achter te komen of coworking iets voor jou is, staat het je geheel vrij om eens een dag op proef te komen werken. Neem daarvoor contact op met ons team, wij helpen je graag verder met al je vragen.

Similar Posts:

SHARE THIS POST

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu