Hoe sociale contacten en samenwerking met anderen je stressniveau kunnen verlagen

oktober 16, 2023
A flex office in Rotterdam for entrepreneurs and self-employed creatives

Updated on 4 december 2023

Stress vormt een behoorlijk groot probleem in onze huidige maatschappij, helaas ook op de werkvloer. Zowel werknemers als werkgevers kunnen kampen soms met grote hoeveelheden stress, vooral wanneer zaken iets minder goed gaan dan verwacht, of gehoopt. Stress is gelukkig vrij goed te managen, maar dit vereist wel voorbereiding en een vooruitziende blik. Overigens zijn niet alle vormen van stress negatief, in bepaalde gevallen kan stress juist een positieve factor zijn binnen het functioneren. Het wordt echter als negatief beschouwd, wanneer je lichaam op manieren begint te reageren die niet stroken met een gezonde gesteldheid. Zaken die negatieve stress kunnen veroorzaken op het werk zijn onder meer geldproblemen, te zware projecten, deadlines stelselmatig niet kunnen behalen, sociale problemen met collega’s of zakenpartners, klanten die niet betalen en dergelijke gelijksoortige factoren. Het spreekt voor zich, dat je zulke situaties het beste vermijdt – maar dit is niet in alle gevallen mogelijk of realistisch. We gaan in dit artikel iets dieper in op het begrip stress, welke situaties stress kunnen veroorzaken, welke vormen van stress positief of juist negatief zijn, wat je aan stress kunt doen en natuurlijk ook, hoe je negatieve stress kunt voorkomen. Samenwerking kan in veel gevallen een zeer gunstige uitwerking hebben op werk gerelateerde negatieve stress, uiteraard lichten we dit ook toe.

De definitie van stress

Om het fenomeen stress te kunnen begrijpen, is het handig om allereerst te weten wat het precies is en wat het met je lichaam doet. Stress is eigenlijk spanning, die je in je lichaam kunt voelen. Dit is echter niet altijd negatief, want mensen hebben een zekere mate van spanning nodig om goed te kunnen presteren. Denk bijvoorbeeld aan het behalen van een deadline: je voelt een klein beetje stress omdat je weet dat er een tijdslimiet is voor het afronden van je werk, maar door die spanning maak je het juist ook op tijd af. Ook bestaan er andere vormen van positieve spanning, stress dus. Zoals een herinnering aan een bepaalde gebeurtenis die jou plezier of positieve spanning heeft bezorgd, te denken valt aan het winnen van een wedstrijd, of een ontzettend leuke vakantie. Als je deze herinnering omhoog haalt, als het ware, dan voel je die spanning weer. Omdat dit over het algemeen plezierig aanvoelt, spreken we van positieve stress. Wanneer je stopt met het denken aan deze herinnering, keert je lichaam weer terug in een rusttoestand. Stress is daarnaast ook negatief, in dat geval is de stress niet in het belang van de persoon die de stress voelt. Dit kan aan de hand van een vervelende gebeurtenis zijn, maar ook door zaken in het leven waar je (tijdelijk) geen controle over hebt, zoals het niet kunnen behalen van die deadline en daardoor je rekeningen niet kunnen betalen. In dat geval is stress negatief en kan gesproken worden over stressklachten – de stress draagt immers niet bij aan je gezondheid en mentale gesteldheid. Vast staat dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de gezondheid, omdat zij de grootste en meer langdurige effecten hebben op het centrale en autonome zenuwstelsel.[1]

Wanneer stress gedurende een langere periode voortduurt, dan kan dit desastreuze effecten hebben op je zenuwstelsel. Er zijn veel klachten en zelfs stoornissen, die terug te herleiden zijn tot stress. Wanneer er inderdaad sprake is van langdurige stress, dan is de normale balans tussen draaglast en -kracht verstoord, waardoor (steeds meer) stressklachten optreden. Een mens kan in principe maar een bepaalde hoeveelheid werk en verplichtingen aan, voordat er sprake is van uitputting. Wordt deze grens regelmatig overschreden, dan treden er klachten op. Deze klachten kunnen zowel fysiek als psychisch zijn. Te denken valt aan klachten zoals:

  • Chronische vermoeidheid
  • Overspannenheid
  • Burn-out
  • Spanningsklachten
  • Angst- en paniekstoornissen
  • Klachten aan nek en schouders
  • Problemen met de maag en darmen
  • Depressie
  • Excessieve nervositeit
  • Hartproblemen

Tevens kunnen stress gerelateerde klachten in meerdere gradaties voorkomen, variërend van geen/lichte klachten tot aan overspannenheid en langdurige burn-out. Stress heeft een groot effect op het autonoom zenuwstelsel, omdat je lichaam een dreiging ervaart. Dit wordt vervolgens geregistreerd in de amygdala, het deel van de hersenen dat een rol speelt bij het verwerken van externe en interne prikkels. Dit veroorzaakt diverse reacties in het lichaam, zoals een versnelde hartslag, een verhoogde bloeddruk en een vertraagde spijsvertering. Daarnaast worden diverse hormonen afgegeven, zoals adrenaline en noradrenaline door de bijnieren. Hierdoor gaat je lichaam alles sneller verwerken en kom je in de bekende vecht of vlucht toestand. Cortisol wordt ook aangemaakt door het lichaam, dit staat trouwens ook bekend als het stresshormoon. Het komt namelijk vrij bij elke vorm van stress en zorgt ervoor, dat aminozuren vrijkomen doordat eiwitten in spieren worden afgebroken.[2] Vanzelfsprekend zijn al deze lichamelijke reacties niet positief en al helemaal niet, wanneer dit gedurende een langere periode voortduurt. Het is derhalve zaak, dat je je lichaam zo snel als mogelijk weer laat terugkeren naar een toestand van rust, met het oog op je algehele gezondheid. Idealiter vermijd je stress uiteraard in het geheel.

Waardoor kun je stress ervaren tijdens het uitoefenen van je beroep?

Stress ontstaat doorgaans, wanneer je verantwoordelijkheden je capaciteiten overstijgen. Dit kan in vele variaties voorkomen, zoals een te hoog gegrepen functie waarvoor je bepaalde kennis en expertise mist. Maar ook projecten die continu misgaan of niet af te ronden zijn, een tekort aan financiën, zakenpartners waar je niet goed mee op kunt schieten en een tekort aan klanten (en dus ook financiële middelen. Voorts kunnen zendingen fout gaan, waardoor je bestellingen niet kunt leveren et cetera. Er zijn eigenlijk een hele hoop situaties die stressvol kunnen aanvoelen, in zekere zin hoort dit ook wel een beetje bij het leven: het is niet zo dat alles altijd goed gaat. Een klein probleem is derhalve vaak nog makkelijk op te lossen, maar het wordt problematisch wanneer de problemen onopgelost blijven en dientengevolge lang voortduren. Hoe langer je je in een stressvolle situatie bevindt, hoe groter de negatieve impact op je welzijn en gezondheid. Je lichaam produceert dan namelijk continu stresshormonen, hetgeen een uiterst negatieve impact heeft op vele lichamelijke en mentale processen. Je glijdt dan langzaamaan in een dal en het wordt elke dag lastiger, om daar weer uit te komen. Daarom is het belangrijk, om stressfactoren tijdig te leren herkennen en er iets aan te doen. Dit geldt niet alleen voor stress op het werk, maar ook persoonlijke stressfactoren.

Andere invloeden van buitenaf die stress kunnen veroorzaken

Naast werk gerelateerde stressfactoren, zijn er ook bepaalde situaties buiten het werk om die spanning kunnen veroorzaken. Een zeer bekend probleem betreft natuurlijk niet voldoende inkomsten genereren, waardoor je niet genoeg geld hebt om aan je basisbehoeften te kunnen voldoen. Dit is veruit de grootste stressfactor voor menig ondernemer (en werknemer). In de afgelopen periode zijn de prijzen ook aardig gestegen, waardoor het voor sommige huishoudens lastig is, om rond te komen. Als ondernemer heb je gelukkig een luxepositie, aangezien je kunt proberen om meer opdrachten binnen te halen. Hier komt samenwerking goed van pas, waar we het straks over zullen hebben. Als je een solide netwerk onderhoudt, heb je namelijk ook meer kans op het aantrekken van potentiële klanten en afnemers. Naast geldzorgen, is onnodige afleiding tegenwoordig ook een behoorlijke stressfactor. Smartphones en vooral ook sociale media spelen een enorme rol in onze samenleving en dit kan voor vervelende consequenties zorgen, indien je dit niet reguleert. Sociale media kan namelijk leiden tot verslavingen, omdat je dopamineproductie continu over gestimuleerd wordt. Indien je hierdoor bijvoorbeeld minder werkt, dan kan dit weer voor een tekort aan inkomsten zorgen en beland je dientengevolge in een vicieuze cirkel. Het is erg belangrijk om prioriteiten te stellen, zodat je goed op de hoogte bent van je dagelijkse verplichtingen. Beperk je andere activiteiten liefst totdat je aan al je verplichtingen hebt voldaan, want op die manier heb je geen spanning door uitstelgedrag.

Veel ondernemers kunnen ook stress ervaren, doordat ze teveel afleiding ervaren op tijden dat ze graag willen werken. Dit ligt niet alleen aan schermtijd en sociale media, maar vaak ook doordat er thuis wordt gewerkt. Thuiswerken is in het afgelopen decennium steeds verder genormaliseerd, maar het kan voor problemen zorgen indien je thuis nagenoeg nooit alleen bent. Huisgenoten en kinderen kunnen voor afleiding zorgen, waardoor je concentratie niet optimaal benut kan worden en je daardoor je werk niet af krijgt. In zulke gevallen is het verstandig, om over een alternatieve werkplek na te denken. Coworking kan dan een welkome afwisseling zijn, omdat je met gelijkgestemden op één locatie werkzaam bent. Bovendien kan coworking je netwerk vergroten, waardoor je gemakkelijker aan opdrachten kunt komen. Door de grote hoeveelheid afleidingen wordt het voor iedereen steeds lastiger, om geconcentreerd ergens aan te werken. Het is zaak dat je dit voor jezelf in kaart brengt, zodat je efficiënter en effectiever kunt werken. Dit zal vanzelfsprekend tevens een zeer gunstige invloed hebben op je inkomsten.

Hoe kun je stress verminderen en tevens vermijden?

We hebben hierboven reeds summier een paar oplossingen omschreven, die kunnen bijdragen aan een algehele vermindering van stressfactoren. Probeer afleiding tijdens je werk zoveel mogelijk te beperken en leg je telefoon vooral weg, wanneer je werkt. Als je thuis werkt, probeer dan een plekje te vinden waar je minimaal wordt gestoord, zoals een extra kamer of de woonkamer wanneer de andere huisgenoten weg zijn. Zet ook zeker de televisie uit en alle andere apparaten die je concentratie kunnen verstoren. Wanneer je in alle rust aan een project of deadline bezig kunt zijn, dan daalt ook je gevoel van spanning. Concentratie heeft een heel positieve invloed op je lichaam, terwijl continu afleiding juist voor spanning zorgt. Maak ook je werkplek zo leeg mogelijk en zet eventueel rustgevende muziek op, als dit helpt. Daarnaast zijn er nog andere methoden om je stresslevel tijdens het werken te verlagen. Een uitstekende manier om zo effectief mogelijk te werken, is door uit te zoeken op welke tijden gedurende de dag je concentratie het hoogst is. Voor veel ondernemers zal dit in de ochtenduren zijn, omdat je dan net wakker bent en nog niet beïnvloed wordt door externe factoren. Anderen werken juist liever ’s avonds: je kunt dit op een simpele manier achterhalen door gedurende een periode je bevindingen bij te houden. Bekijk wanneer je bijvoorbeeld snel tot oplossingen komt, wanneer je graag met anderen in contact treedt en wanneer je juist graag alleen werkzaam bent. Op deze manier kun je alvast je werk goed structureren, waardoor je meer controle krijgt over je dagverdeling.

Daarnaast zijn er ook andere zaken die meespelen bij stress, zoals stressvolle externe invloeden. In bepaalde gevallen kan het misschien niet zo goed gaan met een collega of zakenpartner, hetgeen absoluut voor spanning kan zorgen. Probeer in zulke gevallen allereerst jullie problemen rustig te bespreken. Lukt dit niet? Dan is mediation een goede keuze, omdat een objectieve derde vaak de middenweg kan vinden die jullie beiden nu net niet kunnen zien. In extreme gevallen kan het beter zijn om alleen verder te gaan, maar het advies luidt altijd om geschillen proberen op te lossen. Als je in geldnood bent als ondernemer, dan zijn er voorts diverse instanties waar je bij kunt aankloppen voor hulp. Veel mensen schamen zich voor geldproblemen, maar in deze tijden is het helemaal geen uitzondering meer. Probeer met objectieve blik naar je budget en uitgaven te kijken en te achterhalen, waar je misschien nog winsten kunt boeken. Je kunt ook actief op zoek gaan naar een nieuwe opdracht of klanten in het algemeen, om bepaalde achterstanden mee op te vullen. In specifieke gevallen kun je allicht subsidie krijgen, dus vraag dit zeker na bij de gemeente waar je woonachtig bent, of kijk op de vele websites van de rijksoverheid. Wanneer je reeds veel stress gerelateerde klachten ervaart, kan het ook zeker nuttig zijn om professionele hulp te zoeken. Hiervoor kun je naar je huisarts gaan, welke je doorverwijst naar een specialist. Wacht hier nooit te lang mee! Stress kan erg veel klachten veroorzaken en sommige kunnen als zeer ernstig worden bestempeld. Onthoud dat hulp vragen geen zwakte is, maar juist als een sterke eigenschap wordt gezien. Op die manier voel je je ook niet meer zo alleen met je problemen. Er is altijd een uitweg, maar je zult wel zelf actie moeten ondernemen.

Kun je bepaalde werkzaamheden delegeren?

Een situatie die zeer vaak door ondernemers wordt benoemd als stressvol, is een te zware werkdruk in combinatie met te weinig tijd. Een fenomeen dat vooral bij ondernemers vaak voorkomt, is de wil echt álles alleen te willen doen. Vaak met de achterliggende gedachte dat je het zelf beter zult doen dan anderen, maar dit is zeker niet altijd waar. Niet voor niets kun je voor diverse werkzaamheden derden inhuren, zoals je boekhouding, marketing, creëren van content en managementposities binnen je bedrijf, wanneer je tevens personeel in dienst hebt. Probeer voor jezelf te inventariseren welke zaken je echt zelf wilt oppakken en welke werkzaamheden je ook aan een ander kunt overlaten, tegen betaling. Je hebt deze investering in de meeste gevallen al snel terugverdiend met de tijd die je terugkrijgt, welke je normaliter zou besteden aan de werkzaamheden die je uitbesteed. Een te hoge werkdruk is voor niemand goed, elk mens heeft bepaalde grenzen en het respecteren van deze grenzen is een vereiste, om gezond en fit te blijven. Je kunt ook de hulp inroepen van familie en kennissen, bijvoorbeeld wanneer het om een losstaand project gaat met een naderende deadline. Hoe meer tijd je vrij kunt maken voor je corebusiness, hoe beter. Dan ben je namelijk vrijwel alleen maar bezig met zaken die je interesseren, waardoor je werk automatisch stukken interessanter zal worden.

Anderen kunnen je vaak op verrassende manieren helpen

Naast het delegeren van werkzaamheden aan anderen, zijn er ook andere grootschalige voordelen verbonden aan sociale contacten en samenwerking. Samen sta je er niet alleen voor, vooral met stress kan dit enorm helpen. Daarom is het ook verstandig om een manier te vinden als ondernemer, om met anderen in contact te treden. Gedeelde smart is halve smart, zegt men wel eens en dit klopt als een bus. Stress kan vaak ontstaan wanneer je je als het ware overspoeld voelt door problemen, zonder dat je hier een uitlaatklep voor hebt, of solide advies. Bedenk dan, dat andere ondernemers (vooral wat meer ervaren ondernemers) in veel gevallen voor precies dezelfde problemen hebben gestaan als jij. Zij hebben de ervaring opgebouwd die jij allicht nog ontbeert en zodoende kunnen ze je op vele manieren helpen. Dit geldt trouwens niet alleen voor collega-ondernemers: alle mensen in je kennissenkring beschikken over de potentiële kennis om je verder te helpen. Zolang je echter geen contact zoekt en geen hulp vraagt, blijf je er alleen voor staan. Hulp vragen kan voor sommigen lastig zijn, met name ondernemers zijn graag geheel zelf verantwoordelijk voor hun taken en ook problemen. Niettemin kan de kennis en ervaring van anderen je veelal op bijzondere en inventieve wijzen op weg helpen. Je kunt contacten met anderen aangaan door bijvoorbeeld online naar (specialistische) pagina’s en groepen te zoeken die verband houden met jouw specialisme en situatie, of door in je bestaande netwerk te vragen naar oplossingen. Daarnaast is coworking een solide optie, waardoor je je netwerk in korte tijd kunt uitbreiden.

Het nut van coworking voor ondernemers

Coworking is een fantastische manier om je huidige werkpatroon te complementeren met nieuwe kennissen en contacten, maar het is ook een wijze waarop je je werk beter kunt structureren. Eerder hebben we het al over regelmatige werktijden gehad, waarbij het tevens verstandig is om op zoek te gaan naar een werkplek waar je je goed kunt concentreren. Thuis is dit in veel gevallen zeer lastig, mede door de afleiding die je daar kunt ervaren. Een coworking locatie is in feite een geheel ingerichte professionele werklocatie, waar je op flexibele wijze gebruik van kunt maken. Je kunt er zelf voor kiezen om voor een gemeenschappelijke werkplek te kiezen, of een afgesloten (kleine) kantoorruimte waar je in alle rust aan een project of doelstelling kunt werken. Je wilt immers niet elke dag gesprekken met anderen aangaan, soms wil je gewoon een dag hard doorwerken. De combinatie van sociale contacten en een passende werkplek is de reden, dat vele ondernemers reeds hebben gekozen voor werken op een coworking locatie. Het haalt je uit de dagelijkse sleur en draagt bij aan een gestructureerde en voltallige manier van werken. Zeer veel zelfstandigen ervaren problemen bij het uitoefenen van hun beroep in huiselijke kring, waardoor een professionele werkplek aantrekkelijk kan zijn. En naast het feit dat je werk ongetwijfeld beter zal gaan, kun je met anderen in gesprek over je bedrijf, je ambities en ook de knelpunten waar je soms tegenaan loopt. Het zal je hoogstwaarschijnlijk verbazen, hoeveel mensen je kunnen helpen met bepaalde problemen waar je last van hebt. Kortom: coworking is het uitproberen waard!

Probeer coworking eens uit bij Easystart Office in Rotterdam of Amsterdam

Easystart Office beschikt over meerdere coworking locaties in zowel Amsterdam als Rotterdam, die toegankelijk zijn voor alle soorten ondernemers. In principe is iedereen bij ons welkom, waardoor we reeds over een zeer breed klantenbestand beschikken. Je kunt bij ons terecht om zelfstandig of in gemeenschappelijk verband te komen werken, want onze locaties zijn flexibel en compleet ingericht, met alle denkbare apparatuur en faciliteiten. Daarbovenop zijn onze kantoorpanden rustig en modern ingericht, hetgeen een professionele en collegiale sfeer uitademt. Onze abonnementen zijn flexibel van aard, je kunt je abonnement namelijk maandelijks opzeggen. Hierdoor zit je nooit gedurende een lange periode ergens aan vast, iets dat vervelend kan zijn wanneer je een dienst niet meer wilt gebruiken. Je ervaart meer rust dan wanneer je vanuit huis werkt, wat substantieel bij kan dragen aan het succes van je onderneming en jouw persoonlijke vermogen om geconcentreerd te kunnen werken. Dit zal ongetwijfeld een zeer positieve invloed hebben op enige stress die je mogelijkerwijs ervaart. Wil je een keer komen kijken op één van onze locaties? Geen enkel probleem! Je kunt direct contact opnemen met ons professionele en enthousiaste team, zij plannen dan een proef dag met je in zodat je kennis kunt maken met de diensten en faciliteiten die wij aanbieden. Bevalt het? Dan kun je een abonnement afsluiten en geheel zelf kiezen, op welke dagen en tijdstippen je langskomt om te werken. De kans is uitermate groot dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan jouw manier van werken, waardoor jouw bedrijf ook een veel grotere kans van slagen heeft.


[1] https://www.stresscentrum.nl/informatie-over-stress/stress/

[2] https://www.stresscentrum.nl/informatie-over-stress/stress/

Similar Posts:

SHARE THIS POST

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu