Werken aan de weerbaarheid van je bedrijf

november 27, 2023
Have you ever thought about renting an address for your webshop?

Updated on 4 december 2023

Als ondernemer hoop je uiteraard dat de zaken altijd goed gaan, maar helaas kun je van tijd tot tijd ook te maken krijgen met tegenslagen. Hier kunnen diverse redenen aan ten grondslag liggen, zoals een markt die enigszins vastloopt, persoonlijke problemen of langdurige ziekte, ongevallen, algehele economische problemen en ook onenigheid met partners of klanten. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van tegenslagen, in de realiteit zijn er nog veel meer redenen te bedenken waardoor het tijdelijk slechter kan gaan met je onderneming. Ondernemen is dan ook zeker niet geheel vrij van risico’s; integendeel. Wanneer je besluit als zelfstandige je carrière voort te zetten, dan weet je van tevoren in principe dat dit minder zekerheden met zich meebrengt dan een vaste baan. Daar is nu eenmaal niets aan te doen, dat hoort bij zelfstandig ondernemerschap. Niettemin biedt een eigen bedrijf ook enorm veel voordelen, zoals de vrijheid te bepalen wat je doet, wanneer je werkt, hoeveel geld je vraagt voor je werk en met wie je samenwerkt.

Als je al deze factoren goed kunt inschatten, bepalen en plannen, dan heb je het meeste werk eigenlijk al achter de rug. Toch is het verstandig om bepaalde waarborgen en zekerheidstellingen voor jezelf te creëren, omdat je jezelf op die manier indekt als het gaat om potentiële toekomstige tegenslagen. In dit artikel besteden we aandacht aan manieren waarop je jezelf kunt beschermen als ondernemer, welke risico’s je kunt lopen en hoe je hier flexibel mee om kunt gaan. Ook lichten we het belang van een breed netwerk toe, waarom dit gunstig is en hoe coworking hieraan bij kan dragen.

Waarom het belangrijk is om flexibel te zijn als ondernemer

Een ondernemer krijgt veel meer op zich af dan een werknemer, simpelweg omdat je de totale verantwoordelijkheid draagt voor een bedrijf. Een werknemer draagt slechts de verantwoordelijkheid voor diens eigen functie en bijbehorende werkzaamheden en kan in principe zo vervangen worden, wanneer hij of zij het werk niet goed uitvoert. Een ondernemer moet echter nadenken over alle facetten die komen kijken bij het drijven van een onderneming, net zoals een werkgever. Het maakt niet eens uit of je al dan niet personeel in dienst hebt: je dient er zorg voor te dragen dat jouw bedrijf levensvatbaar blijft, zodat je je werkzaamheden niet hoeft te staken wanneer het moeilijker gaat dan in reguliere tijden. Daarom is het van groot belang dat je zeer flexibel omgaat met veranderingen, tegenslagen en andere factoren die interveniëren met je dagelijkse werkzaamheden. Met name de huidige tijden kunnen als erg rumoerig en onzeker worden beschouwd, kijk bijvoorbeeld naar het grote aantal ondernemers dat tijdens de pandemie is gesneuveld. Hoewel je relatief veel vat kunt hebben op je eigen werk, kun je vrijwel geen controle uitoefenen op de gebeurtenissen die in de wereld plaatsvinden. Daarom is het te allen tijde verstandig om te anticiperen op moeilijkere tijden, hier voortijdig oplossingen voor te vinden en deze te implementeren, waar nodig. Flexibiliteit is een eigenschap die je op vele manieren kan redden, maak hier dus zeker gebruik van. Ga als het ware mee met de tijd en breng veranderingen aan wanneer je van mening bent, dat dit nodig is.

Blijf continu op de hoogte van ontwikkelingen binnen je vakgebied

Een manier om te anticiperen op toekomstige veranderende omstandigheden betreft het observeren van alle ontwikkelingen binnen jouw specifiek vakgebied. Ben je bijvoorbeeld een importeur van bepaalde waren en komen er nieuwe wetten en reguleringen, die de import van deze waren (deels) beperken in de nabije toekomst? Probeer dan alternatieve methoden te vinden om dezelfde goederen te importeren. Dit kan soms redelijk gemakkelijk door een andere exporteur te vinden in een afwijkend land, of door andere goederen te importeren. Idem geldt dit voor ondernemers die goederen exporteren. Lever je vooral diensten, maar neemt de vraag naar jouw diensten af? Probeer dan om te schakelen naar gerelateerde diensten, of iets anders dat binnen jouw vakgebied past. Hiervoor hebben we het al gehad over flexibiliteit – snel kunnen schakelen is een bijzonder duidelijk voorbeeld van flexibiliteit. Risico’s zijn niet altijd uit te sluiten, maar met gedegen voorbereidend werk kun je een hoop problemen voorzien en ontwijken. Houd wet- en regelgeving in de gaten, want dat kan van tijd tot tijd veranderen, zeker als je internationaal actief bent. Daarnaast is het ook verstandig om in te spelen op nieuwe positieve veranderingen, zoals uitvindingen, nieuwe producten en verbeterde diensten. Als je jezelf kunt bijscholen op enig moment om beter te worden in hetgeen je doet, neem deze kans dan aan. Volg de ontwikkelingen via sociale media, vakbladen, maar ook je professionele netwerk en je concurrentie. Van je concurrenten kun je namelijk veel leren.

Observeer je concurrenten

Ondernemers die hetzelfde doen zien elkaar soms als vijandige entiteiten, maar als je slim bent, doe je dit juist niet. Zeker, als je net begonnen bent met je onderneming. Concurrenten die langer bestaan hebben namelijk al het nodige meegemaakt, waardoor ze een stuk weerbaarder zijn dan een startende ondernemer. Je kunt je concurrentie op velerlei manieren onderzoeken. Zo kun je op de website van de Kamer van Koophandel (KvK) kijken naar de bedrijfsgeschiedenis en activiteiten van concurrenten, jaarverslagen lezen en de websites van anderen bezoeken om inspiratie op te doen. Voorts kun je besluiten om eens in gesprek te gaan met iemand die hetzelfde werk doet als jij, vragen stellen en inventariseren hoe zo iemand omgaat met tegenslagen. Daarnaast kun je behoorlijk wat statistische gegevens opvragen van andere ondernemers, om te achterhalen hoe zulke bedrijven bepaalde kwesties oplossen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je de werkwijze van een ander lukraak kopieert; je dient wel uniek te zijn als ondernemer en je eigen manier van werken naar de buitenwereld te tonen. In elk geval is het aandachtig bestuderen van soortgelijke ondernemingen altijd een strategische zet, waarmee je veel problemen al vooraf uit de weg kunt helpen. In dit artikel hebben we uitgebreid beschreven, waarom concurrenten belangrijk zijn voor ondernemers.

Stel heldere en duidelijke contracten op

Een andere methode om toekomstige problemen uit de weg te ruimen is het opstellen van duidelijke en waterdichte contracten met derden. Dit betreft contracten met iedereen waar je mee samen werkt, dus zowel zakenpartners als klanten en andere partijen die bij jouw onderneming zijn betrokken. Hoewel het soms verleidelijk kan zijn om de sprong te wagen en met een vriend of familielid samen te werken, heeft dit in veel gevallen in het verleden helaas al geleid tot strubbelingen en onzekerheden. Het beste vraag je advies aan een advocaat of juridisch medewerker, wanneer je zelf niet gekwalificeerd bent op dit gebied. Je kunt dan diverse clausules opnemen die reguleren welke gevolgen in werking treden, wanneer iemand bepaalde voorschriften of regels opzij schuift. Hoewel samenwerking in principe altijd positief is, gaat het zo nu en dan fout. Wanneer je op zo’n moment niet juridisch ingedekt bent, kan dit je een hoop zorgen en financiële problemen opleveren. Zorg er dus voor dat je vooraf met elke derde overlegt over zaken zoals:

  • Wat is de aard van de samenwerking?
  • Wie is waar verantwoordelijk voor?
  • Welke condities zijn gekoppeld aan de samenwerking?
  • Hoe lang werken jullie samen?
  • Wanneer wordt de samenwerking stopgezet?
  • Waarom kan de samenwerking worden stopgezet?
  • Welke gevolgen hangen aan overtredingen van bepaalde clausules?
  • Welke werkzaamheden vallen buiten de samenwerking?
  • Wat gebeurt er als er een andere partij wordt betrokken?

Zulke vragen kunnen een hoop toekomstige vervelende scenario’s voorkomen, waardoor jullie beiden beter weten waar jullie aan toe zijn tijdens het drijven van de onderneming en de samenwerking. Voorts is het ook belangrijk, dat je goede algemene voorwaarden opstelt voor je bedrijf. Deze hebben betrekking op de diensten of goederen die je levert, onder welke condities je levert en diverse aanverwante zaken die met jouw bedrijfsvoering te maken hebben. Door algemene voorwaarden op te stellen, weten klanten, leveranciers en andere derden waar ze aan toe zijn. Zorg er dan wel voor, dat je algemene voorwaarden opstelt die in lijn zijn met de huidige wet- en regelgeving. Anders gelden de algemene voorwaarden niet en kun je zelfs de wet overtreden – iets dat je iet wilt riskeren.

Bedenk solide manieren om tegenslagen op te vangen

Met bovenstaande methoden kun je een hoop spreekwoordelijke klappen opvangen, maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren dat geheel onvoorzienbaar is. Denk aan een brand in je bedrijfspand, een levering die maar niet wordt betaald, economische nadelige ontwikkelingen, een transport dat zoekraakt, langdurige ziekte en dergelijke voorbeelden. Allereerst is het belangrijk, dat je financieel gezond blijft. Doe derhalve nooit aankopen die je niet kunt verantwoorden, zowel nu, als in de toekomst. Houd een solide administratie bij en registreer alles dat je doet. Probeer een financiële buffer op te bouwen, voor zover dit voor jou mogelijk is. Hiermee kun je mogelijke toekomstige onkosten dekken. Houd elke maand wat geld achter de hand en zet dit opzij, of investeer het in een gunstig doel. Een zakelijke verzekering is ook geen overbodige luxe, zeker wanneer jouw onderneming onderhavig is aan bepaalde risico’s. Heb je bijvoorbeeld een opslagplaats vol hout of andere brandbare materialen? Dan ben je verplicht jouw pand te verzekeren, niet in de minste plaats omdat een brand ook risico’s voor derden kan opleveren. Het zal je verbazen, maar er zijn ondernemers die dit niet doen en vervolgens met enorme problemen zitten wanneer er iets gebeurt. Er kan namelijk ook een brand ontstaat in een omliggend pand, waardoor jij ook getroffen kunt worden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan ook een optie zijn, indien je mogelijkerwijs langdurig ziek kunt worden. Bedenk vooraf goed wat alle risico’s zijn waar jouw onderneming mee te maken kan krijgen en dek deze in, dan heb je een stuk meer zekerheid omtrent de toekomst en daardoor ook meer rust.

Zorg voor een breed en gemêleerd netwerk van contacten

Een ontzettend belangrijke factor voor elke ondernemer betreft het zakelijke netwerk dat hij of zij onderhoudt. Onderschat de waarde van sociale contacten niet, zeker als zelfstandige! Wanneer je veel mensen kent, dan zijn er altijd anderen die jou eventueel uit de spreekwoordelijke brand kunnen helpen. Een zakelijk netwerk kun je opbouwen door onder meer naar netwerkbijeenkomsten te gaan (de term zegt het al), vaak buiten de deur te werken, op sociale media in contact te treden met anderen en ook door bijeenkomsten bij te wonen binnen je eigen vakgebied. Het voordeel van de laatstgenoemde optie is, dat je daardoor ook meteen in contact komt met gelijkgestemde ondernemers en dientengevolge kennis en ervaring met hen kunt uitwisselen. Sociale media kan je helpen om een zeer breed netwerk op te bouwen, met ondernemers uit alle windstreken. Wanneer er iets fout gaat dat buiten jouw kennisgebied ligt, dan kun je zulke ondernemers vragen om hulp en advies. Je kunt met een breed netwerk ook veel gemakkelijker aan opdrachten komen, omdat anderen jouw bedrijf kunnen promoten indien zij zien dat je een deskundig en betrouwbaar persoon bent. Wanneer je mensen kent die je te hulp kunnen schieten wanneer je het nodig hebt, dan voel je je automatisch ook veel zekerder als je eventueel in de problemen komt. Mensen helpen elkaar over het algemeen graag en er is altijd iets, dat jij terug kunt doen voor een ander op een later tijdstip. Dat is de kracht van een sterke gemeenschap.

Coworking is een uitstekende manier om anderen te leren kennen

Heb je niet zoveel tijd om naar bijeenkomsten te gaan, houd je niet van sociale media of heb je anderzijds geen tijd en ruimte om contacten op te doen als ondernemer? Dan is coworking zeker een optie die het overwegen waard is. Vooral zzp’ers en andere ondernemers zonder personeel varen hier wel bij, omdat je op een gemakkelijke manier anderen kunt ontmoeten, zonder je gedwongen te voelen ook continu sociaal actief te zijn. Coworking is een manier waarop ondernemers in één ruimte kunnen werken, net zoals werknemers dat doen. Coworking locaties zijn doorgaans van alle moderne gemakken voorzien en bieden diverse werkplekken, waar je als ondernemers in alle rust kunt werken aan projecten of deadlines. Je bent dus niet verplicht om met andere aanwezigen te communiceren, maar het kan wel! Het prettige aan coworking is dat je vanzelf in een bepaald ritme komt, iets dat met thuiswerken soms lastig kan zijn vanwege de vele vormen van afleiding die je thuis kunt ervaren. Veel ondernemers ervaren deze afleiding tevens als bottleneck: doordat ze niet gestructureerd kunnen werken, belandt de onderneming soms in een neergaande spiraal. Door met anderen te werken ervaar je een hernieuwd gevoel van motivatie en inspiratie, waardoor je bedrijf automatisch lekkerder zal lopen. Ook kun je ervaringen en ideeën uitwisselen met anderen, waardoor eventuele tegenslagen allicht ook makkelijker op te lossen zijn. Ben je de laatste tijd een beetje vastgelopen in je werk en wil je graag iets nieuws proberen? Dan is coworking een betaalbare en efficiënte manier, om jouw werkritme nieuw leven in te blazen.

Easystart Office biedt zakelijke registratieadressen en coworking faciliteiten

Bij Easystart Office kun je zowel in Rotterdam als Amsterdam terecht voor diverse moderne en toegankelijke coworking locaties, die met alle soorten vervoer zeer gemakkelijk te bereiken zijn. Wij bieden zeer lichte en compleet ingerichte open ruimten aan, die tevens beschikken over aparte vergaderruimten en afgesloten kantoren om te werken. De ondernemers die bij ons op regelmatige basis komen werken zijn actief in zeer uiteenlopende markten en branches, dus je kunt een brede verscheidenheid aan entrepreneurs ontmoeten. Daarnaast biedt coworking je een mogelijkheid bij uitstek om je professionele netwerk uit te breiden met een grote keur aan specialisten, waardoor je veel kunt leren en de nodige sociale contacten kunt opdoen. Ook kan je hierdoor anderen leren kennen, die je kunnen helpen in zwaardere tijden. Onze abonnementen zijn gericht op de hoogst mogelijke flexibiliteit, je kunt maandelijks je contract opzeggen indien je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Ook kun je ervoor kiezen om je bedrijf op één van onze locaties te registreren, zodat je werk en privé beter gescheiden kunt houden. Indien je benieuwd bent naar de vele mogelijkheden, dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen om een afspraak op één van de locaties in te plannen. Je kunt dan een hele dag kosteloos komen werken, opdat je kunt bepalen of coworking iets voor jou is. Reeds vele ondernemers zijn je voorgegaan, dus de kans is groot dat het je zal bevallen. Coworking is dé manier van ondernemers om met elkaar in contact te treden en blijven, dus maak hier zeker gebruik van.

Similar Posts:

SHARE THIS POST

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu