Start je een nieuw bedrijf? Enkele handige tips en redenen waarom een zakelijk vestigingsadres een slimme keuze is

november 04, 2023
Why choose a business registration address?

Updated on 4 december 2023

Als startende ondernemer komt er een hoop op je af, vooral wanneer je pas begonnen bent. Het is natuurlijk ook nogal een stap: de zekerheid van je baan inwisselen voor geheel eigen verantwoordelijkheid, zonder enige vorm van gegarandeerde toekomstige resultaten. Wanneer je als werknemer in dienst bent, dan weet je in elk geval dat je elke maand salaris krijgt gestort. Voor ondernemers is dit echter heel anders, want alles hangt af van de mate van inzet die je toont en de keuzes die je maakt. Over het algemeen is elk succes haalbaar, maar je zult er natuurlijk wel moeite voor moeten doen! Er zijn dan ook veel zaken waar je aandacht aan zult moeten besteden, zoals het structureren van je dagelijkse bedrijfsactiviteiten, het in kaart brengen van je concurrentie, je administratie op orde hebben en uiteraard ook je doelen goed bepalen. Om je onderneming enige kans van succes te geven, is het belangrijk om gestructureerd te werk te gaan en bepaalde stappen niet te vroeg te nemen. Wij hebben in dit artikelen enkele basisstappen uiteen gezet, waarmee je op stabiele wijze een bedrijf kunt starten, terwijl je tegelijkertijd het overzicht behoudt. Ook leggen we uit, waarom een zakelijk vestigingsadres positief bij kan dragen aan het potentiële succes van je toekomstige onderneming.

Je bedrijfsidee uitwerken

Elk bedrijf start natuurlijk met een idee. Ondernemerschap ontstaat niet vanzelf, over het algemeen weet elke ondernemer ongeveer wat hij of zij wil doen, waarom juist die richting wordt gekozen en hoe de ondernemer dit vervolgens wil bereiken. Het is verstandig om na te denken over je kerncapaciteiten en talenten, want daar ligt doorgaans de meeste potentie tot succes. Als je een richting uitkiest waar je verder geen affiniteit mee hebt, dan riskeer je dat je onder gekwalificeerd bent, het uiteindelijk niet interessant genoeg zult vinden of anderzijds buiten de boot valt vanwege je gebrek aan kennis en expertise. Soms kiezen (vooral jonge) ondernemers een branche of markt waarin door anderen veel succes is behaald, maar denken niet voldoende na over hun eigen kwaliteiten en capaciteiten om in een dergelijke markt mee te draaien. Dit resulteert vervolgens relatief vaak in een gefaalde onderneming, omdat een individu iets heeft uitgekozen dat niet aansluit bij diens opleiding, ervaring en ambities.

Veruit de leukste manier om een onderneming te drijven, is door iets te kiezen waar je niet alleen goed in bent, maar waar je ook gelukkig van wordt wanneer je het uitvoert. Men zegt ook wel eens “van je hobby je werk maken” en dit klopt in feite ook. Als je iets leuks aan het doen bent, dan voelt het in het geheel niet als werk. Veel ondernemers die een richting kiezen waarin ze zich prettig voelen, boeken derhalve ook vaak zeer grote successen. Denk hierbij niet alleen aan kunstenaars en ontwerpers, maar ook reguliere beroepen zoals diverse ambachten, consultants, boekhouders, projectmedewerkers enzovoorts. Hoe meer je interesse uitgaat naar hetgeen je doet, hoe groter de kans is dat anderen dit ook zullen zien en dientengevolge graag je diensten of producten af zullen nemen. Daarbovenop is het ook veel gemakkelijker om een idee te pitchen, waar je volledig achter staat. Heb je eenmaal een richting gekozen? Dan kun je een algemene uitwerking maken van je idee en wat je ermee wilt bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het afbakenen van een doelgroep, het beschrijven van je dienst en/of product, de manier waarop je deze dienst en/of product wilt verkopen, waar je jezelf wilt vestigen en of je een financiering nodig hebt. Wanneer je dit globaal op papier hebt, dan kun je vervolgens aan een business plan beginnen.

Waarom een businessplan altijd nuttig is

Een business plan kun je zien als een blauwdruk van je bedrijf, waarin je je doelen en ambities uitwerkt, alles over de dienst en/of het product dat je wilt aanbieden en de manier waarop je dit het beste kunt doen. Een standaard en gedegen business plan beschikt in ieder geval over de volgende onderdelen:

 1. Titelpagina - inclusief inhoudsopgave en intro
 2. Samenvatting – globaal overzicht van het plan
 3. Bedrijfsidee – een concrete beschrijving van hetgeen je wilt doen
 4. Bedrijfsgegevens – de concrete manier waarop je het bedrijfsidee in de praktijk wilt brengen
 5. Persoonlijke gegevens – informatie over je ondernemersvaardigheden, relevante expertise en opleiding en zakelijk inzicht
 6. Brancheoverzicht – een overzicht van de branche waarin je wilt opereren
 7. Marktanalyse en concurrentie – een overzicht van je klanten en concurrenten
 8. Verkoop- en marketingplan – de wijze waarop je de diensten en/of producten in de markt wilt zetten
 9. Managementplan – de structuur van het bedrijf
 10. Operationeel plan – de fysieke zaken die je nodig hebt om het bedrijf te starten en te runnen
 11. Financieel plan – de hoeveelheid geld die je nodig hebt en hoe je dit wilt verwerven
 12. Organisatieplan – hoe je je administratie en verzekeringen wilt inrichten
 13. Bijlagen – alle extra benodigde bescheiden

We lichten hieronder alle hoofdstukken kort toe.

De inhoud van een businessplan

Een bedrijfsplan moet zo worden gestructureerd dat het alle belangrijke informatie bevat waar met name banken, investeerders en/of beleggers naar op zoek zijn. Dientengevolge is het verstandig om onderstaande hoofdstukken te allen tijde op te nemen in je business plan en deze ook goed en concreet uit te werken. Voeg, waar nodig, ook altijd bewijsstukken bij.

1. Titelpagina

De titelpagina bevat alle praktische en juridische informatie van het bedrijf, waaronder de geregistreerde bedrijfsnaam, het bedrijfsadres, telefoonnummer, e-mailadres, de datum en het bedrijfslogo. Daarnaast bevatten de volgende pagina’s respectievelijk een inhoudsopgave en een (korte) introductie door de auteur geschreven. Een persoonlijke intro heeft vaak een gunstig effect wanneer je met het business plan beoogt een financiering te krijgen, omdat men dan direct een beetje te weten komt over je doel.

2. Samenvatting

De samenvatting is tevens een belangrijk gedeelte, omdat dit het eerste gedeelte is dat investeerders en bankiers zien wanneer ze het businessplan openen. Dit deel biedt een samenvatting van het volledige businessplan. De samenvatting dient in principe als laatste te worden geschreven, om ervoor te zorgen dat je geen belangrijke details weglaat. Tevens dient het kort en bondig te zijn en de aandacht van de lezer trekken. De samenvatting is idealiter niet langer dan twee pagina's.

3. Bedrijfsidee

Het bedrijfsidee bevat een concrete beschrijving van je bedrijfsidee, dus wat je precies wilt gaan doen. Probeer dit redelijk gedetailleerd te omschrijven. Wil je bijvoorbeeld grafisch ontwerper worden, beschrijf dan ook wat voor soort producten je precies wilt leveren en hoe je op dit idee bent gekomen. Idem geldt dit voor elke andere branche en idee. Als je idee iets geheel nieuws is, beschrijf dan ook in detail waarom jouw nieuwigheidje een meerwaarde biedt aan de wereld en hoe het idee is ontstaan.

4. Bedrijfsgegevens

In dit deel leg je meer in detail uit, hoe je je idee in de praktijk wilt brengen en uitwerken. In het vorige kopje gebruikten we de grafisch ontwerper als voorbeeld: hier zou je dan beschrijven hoe je je ontwerpen wilt creëren. Je kunt dus alle tools en software opnoemen waar je vaardig in bent, het soort producten dat je wilt leveren (digitaal of ook hardcopy) en waarom dit een meerwaarde zou kunnen bieden voor je klanten.

5. Persoonlijke gegevens

Bij persoonlijke gegevens licht je toe, in hoeverre jij geschikt bent om je eigen bedrijfsidee op succesvolle wijze uit te voeren. Heb je bijvoorbeeld een opleiding genoten in dezelfde richting? Of werkervaring en expertise opgedaan binnen deze specifieke markt of beroepsgroep? Leg ook uit, waarom jij denkt dat je een goede ondernemer zult zijn. Gebruik het liefst ook voorbeelden uit de praktijk, bijvoorbeeld een project dat je ooit geheel zelfstandig hebt geleid. Je dient hier aan te tonen, dat je ook over de kennis, expertise en drive beschikt om je onderneming stabiel op te tuigen en de continueren.

6. Brancheoverzicht

Het gedeelte met het brancheoverzicht biedt informatie over de specifieke branche waarin het bedrijf actief zal zijn. Een grafisch ontwerper zal dus ook binnen dezelfde branche werkzaam zijn. Een deel van de informatie in deze sectie omvat tevens belangrijke trends in de sector en hoe jij hier als ondernemer op in wilt spelen. Het toont ook de positie van het bedrijf in de industrie en hoe het op de markt zal concurreren met andere grote spelers. Dit werk je in de volgende kopjes trouwens nog verder uit.

7. Marktanalyse en concurrentie

Het gedeelte marktanalyse beschrijft de doelmarkt voor het product- en/of dienstenaanbod van het bedrijf. Deze sectie bevestigt dat jij als ondernemer de markt begrijpt en dat je de bestaande markt al hebt geanalyseerd, om te bepalen of er voldoende vraag is naar het product of de dienst die je wilt aanbieden, om het voorgestelde bedrijfsmodel te ondersteunen. Een goed onderbouwde marktanalyse omvat onder meer informatie over de demografie van de doelgroep, de geografische locatie van de doelgroep, het consumentengedrag en de marktbehoeften. Je kunt hierbij cijfers en bronnen presenteren om een overzicht te geven van de omvang van de doelmarkt. Een bedrijf kan er trouwens voor kiezen om de marktanalyse en concurrentieanalyse in één sectie te consolideren, of ze als twee afzonderlijke secties te presenteren. In dit geval hebben we beide gecombineerd.

8. Verkoop- en marketingplan

Het verkoop- en marketingplan beschrijft hoe het bedrijf van plan is diens producten en/of diensten aan de doelmarkt te verkopen. Je probeert hier de unieke verkooppropositie van je bedrijf te presenteren en de kanalen die je zal gebruiken om jouw goederen en/of diensten te verkopen. Het beschrijft onder andere de reclame- en promotieactiviteiten van je bedrijf, de prijsstrategie, verkoop- en distributiemethoden en after-sales ondersteuning.

9. Managementplan

Het managementplan geeft een overzicht van de juridische structuur van het bedrijf, het managementteam en de interne en externe personeelsvereisten. Dit gedeelte dient het aantal werknemers te vermelden dat nodig zal zijn en de beloning die aan elk van de werknemers zal worden betaald. Alle externe professionals, zoals advocaten, taxateurs, architecten en consultants, die het bedrijf nodig heeft, dienen ook te worden opgenomen. Als het bedrijf van plan is het bedrijfsplan te gebruiken om een financiering van investeerders te verkrijgen, dient het tevens de leden van het uitvoerende team te vermelden, evenals de leden van de adviesraad.

10. Operationeel plan

Het operationeel biedt een overzicht van alle fysieke vereisten van jouw toekomstige bedrijf, zoals de kantoorruimte, machines, arbeid, benodigdheden en inventaris die je nodig denkt te hebben om je dagelijkse bedrijfsactiviteiten naar behoren uit te kunnen voeren. Voor een bedrijf dat aangepaste magazijnen en gespecialiseerde apparatuur nodig heeft, zal het operationeel gedetailleerder zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld een adviesbureau dat je vanuit huis kunt runnen. Als het operationeel plan voor een productiebedrijf is, bevat het voorts ook informatie over grondstof vereisten en de toeleveringsketen.

11. Financieel plan

Het financiële plan is een belangrijk onderdeel, dat in de meeste gevallen doorslaggevend zal zijn in het bepalen of jouw bedrijf de vereiste financiering zal verkrijgen van banken, investeerders of durfkapitalisten. Het dient aan te tonen dat het voorgestelde bedrijf levensvatbaar is en voldoende inkomsten zal opleveren om aan diens financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Informatie die in ieder geval dient te worden opgenomen in het financiële plan bestaat uit een geprojecteerde winst-en-verliesrekening, balans en cashflow.

12. Organisatieplan

In dit gedeelte licht je summier toe hoe je je administratie wilt opzetten. Wil je dat in-house doen door middel van het inhuren van personeel, of liever uitbesteden aan een specialist? Over het algemeen hangt deze keuze vooral van de (te verwachten) grootte van je bedrijf af. Ook zet je in dit gedeelte alle verzekeringen die je zult afsluiten. In sommige branches zijn bepaalde verzekeringen verplicht, vermeld dit dus altijd.

13. Bijlagen en bescheiden

Dit deel is het laatste deel van een ondernemingsplan. Het bevat alle aanvullende informatie waarin banken en investeerders mogelijk geïnteresseerd zijn, of die geloofwaardigheid aan het bedrijf en business plan toevoegt. Voorbeelden van informatie die kan worden opgenomen in de bijlagen sectie omvat onder meer bouwplannen, gedetailleerd marktonderzoek, producten en/of diensten die informatie bieden, marketingbrochures en kredietgeschiedenissen van de oprichters van het bedrijf.

Heb je je business plan af? Dan beschik je over een uitgebreid naslagwerk waarin je alle belangrijke informatie omtrent je onderneming hebt verzameld. Dit is zowel van nut voor jezelf, als voor derden en andere partijen met wie je in zee wilt gaan. Dit kunnen inderdaad banken, investeerders en beleggers zijn, maar ook eventuele zakenpartners waar je mee zou willen samenwerken. Door je business plan aan hen te overleggen, laat je zien dat je serieus bezig bent met je bedrijf en de nodige voorbereidende werkzaamheden reeds getroffen hebt. Voor jezelf is het een handige blauwdruk van je plannen, die je gaandeweg kunt aanpassen en updaten. Zo houd je je ambities voor je bedrijf realistisch en haalbaar.

Wat heb je allemaal nodig om te starten?

Wanneer je je business plan op orde hebt, dan ben je veelal een stuk beter in staat om te bepalen wat je nodig hebt om daadwerkelijk te starten. Je hebt dit onderzoek immers al voltooid en op papier gezet. Het beste is om vervolgens een algemene lijst te maken van zaken die essentieel zijn voor de start. Dit heb je in feite al in het businessplan opgesomd in hoofdstukken 10, 11 en 12, maar het kan geen kwaad om al deze elementen bij elkaar te zetten om een betere indruk te krijgen van hetgeen je direct aan het begin al nodig hebt. Probeer het zo summier mogelijk te houden, dus echt alleen basiselementen opsommen. Ben je online ondernemer, dan zal dit enkel een computer en smartphone betreffen, plus natuurlijk een internetaansluiting. Allicht heb je op bepaalde software nodig, vermeld dit dan ook. Als je iets gaat produceren, dan zal de lijst al veel langer zijn. Naast personeel en machines heb je ook een bedrijfsruimte nodig en alle aanverwante zaken. Doe afdoende onderzoek en vergelijk diverse merken en aanbieders, dit kan je zomaar duizenden euro’s schelen en niet alleen eenmalig, maar ook structureel. Bepaalde merken apparatuur bieden bijvoorbeeld onderhoudscontracten aan, maar hetzelfde onderhoud kan via een derde partij zomaar veel goedkoper zijn.

Daarnaast zijn er andere zaken die je allicht op de lijst moet zetten, zoals vervoersmiddelen. Wil je een logistiek bedrijf starten, dan zul je bijvoorbeeld weer moeten investeren in vrachtwagens en andere vormen van vervoer. Ook hier geldt: doe zeker onderzoek, ook naar de kwaliteit van bepaalde merken en contracten. Begin het liefst met een bescheiden wagenpark en neem aan het begin niet te veel hooi op je vork, want je zult de werkzaamheden en het transport ook goed moeten plannen en regelen. Hier heb je weer planners en customerservice personeel voor nodig. Als je personeel in dienst gaat nemen, bedenk van tevoren dan zeer goed wat je precies verwacht van medewerkers. Maak duidelijke takenlijsten en functiebeschrijvingen en nodig enkel kandidaten uit, die daadwerkelijk aan het profiel voldoen. Je kunt online diverse bronnen vinden waarin je tips en advies kunt vinden omtrent sollicitatiegesprekken. Probeer dit vervolgens allemaal bij elkaar te zetten in een document, waarin je alles opnoemt dat je tijdens de start nodig hebt. Werk de lijst dan punt voor punt af, totdat je helemaal zeker weet dat je lijst compleet is en jij kunt starten.

Je korte en lange termijn doelen bepalen

Naast de fysieke elementen die nodig zijn voor de start, is het ook van groot belang dat je voor jezelf uitschrijft wat je nu eigenlijk precies wilt bereiken met je onderneming. Natuurlijk wil elke ondernemer geld verdienen en mooie winsten boeken, maar er zou ook absoluut een stukje ambitie aan je dromen en doelstellingen gekoppeld moeten zijn. Ambitie zorgt namelijk direct voor motivatie en doelgerichtheid, veel meer dan de drang naar geld ooit zal doen. Idealiter start je dus een bedrijf binnen een branche waarin je je thuis voelt en meer wilt bereiken, zoals we eerder in dit artikel reeds hebben toegelicht. Probeer dan voor jezelf te bepalen, wát je precies wilt bereiken. Ben je bijvoorbeeld ontwerper, dan kun je doelen stellen die te maken hebben met:

 • Het aantal opdrachten dat je binnen een bepaalde periode wilt aannemen en afronden
 • Een bepaald bedrag binnen een bepaalde periode aan winst binnenhalen
 • Je binnen een specifiek gebied verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door bijscholing
 • Je concurrenten verslaan binnen een bepaald(e) gebied/sector
 • Steeds (meetbaar) beter worden in wat je doet waardoor de kwaliteit van je werk stijgt
 • Nieuwe technieken aanleren waardoor je meer opdrachten kunt aannemen
 • Een bepaald imago creëren door stelselmatig goed werk af te leveren
 • Je tarieven binnen een bepaalde periode laten stijgen

Met dit soort doelen kun je jezelf blijvend uitdagen, waardoor je werk interessant en leuk blijft. Vaak merken ondernemers dat ze na verloop van tijd een beetje op de automatische piloot gaan werken, waardoor het werk zelf ineens niet meer zo interessant lijkt. Door de lat telkens een beetje hoger voor jezelf te leggen, zorg je ervoor dat je motivatie op een stabiele pijl blijft en je niet in een sleur beland. Het is in feite altijd goed om jezelf uit te dagen als ondernemer, want je zult zien dat de concurrentie ook met de tijd meegaat. Indien je geen extra doelen en ambities stelt, riskeer je dat je achter gaat lopen op je concurrentie. Noteer daarom haalbare en specifieke doelen voor meerdere toekomstige perioden. Hierbij kun je het smart-doelensysteem gebruiken, waardoor je concreet weet wat je wilt bereiken en hoe je dit kunt doen. Daarna is het slechts een kwestie van discipline en volhouden, maar met goed uitgedachte doelen is alles haalbaar!

Je bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel: handige informatie

Als je eenmaal alles op papier hebt gezet aangaande de start, dan kun je je bedrijf daadwerkelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een business plan, inventaris voor de start en een opsomming van je ambities is alles dat je nodig hebt, om van jouw bedrijfsidee een realiteit te maken. Wat de KvK onder meer nodig heeft zijn jouw identiteitsgegevens, de naam van je bedrijf en de specifieke bedrijfsactiviteiten inherent aan jouw onderneming. Je kunt op de website van de KvK vast kijken naar alle standaard activiteiten, die men door middel van zogeheten SBI-codes heeft opgesomd. SBI staat voor ‘Overzicht Standaard Bedrijfsindeling’. In principe zou het niet al te moeilijk moeten zijn, om jouw specifieke bedrijfsactiviteiten onder één van deze codes te scharen. In relatief veel gevallen zijn meerdere codes toepasselijk, de KvK zal dan meerdere SBI-codes hanteren om jouw bedrijfsactiviteiten te beschrijven. Je kunt dit overigens in een later stadium altijd zelfs aanpassen via de KvK, bijvoorbeeld wanneer je extra activiteiten toevoegt aan je bedrijf, of juist stopt met bepaalde diensten of goederen die je levert. Dit kun je gedurende het bestaan van je onderneming altijd vrijelijk aanpassen. In dit artikel leggen wij iets meer uit over SBI-codes en hoe je je bedrijfsactiviteiten het beste daarmee kunt matchen.

Iets dat je ook nodig hebt, is een registratieadres voor je bedrijf. Veel ondernemers zijn geneigd hun woonadres tevens als zakelijk adres te gebruiken, maar hier kleven enkele nadelen aan. Zo zal iedereen online je woonadres kunnen opzoeken, het enige dat ze hoeven te doen is je bedrijf op te zoeken bij de KvK. Hier geldt helaas geen anonimiteit, zoals je in het telefoonboek kunt kiezen. Werk je binnen een bepaalde branche die risico’s met zich meebrengt, dan kunnen consumenten en andere betrokken derden dus heel gemakkelijk jouw adres vinden en zo in met jou en je eventuele gezin in contact komen. Bezien vanuit dit opzicht, is een professioneel zakelijk adres dat geheel losstaat van jouw privésituatie een uitstekende optie. Een ander nadeel betreft een woonadres in kleinere gemeenten: deze zijn veelal niet zo bekend bij ‘het grote publiek’. Wil je internationaal zaken doen, dan is de kans op goede opdrachten veel groter als je bedrijf in een bekende Nederlandse stad is gevestigd. Een zakelijk registratieadres in Amsterdam of Rotterdam komt professioneler over, dan een registratieadres in een klein onbekend dorpje. Daarom is het aan te raden, om eens te kijken naar de mogelijkheden wat betreft professionele zakelijke adressen. Easystart Office biedt diverse locaties in Amsterdam en Rotterdam aan als zakelijk registratieadres, voor een betaalbaar en flexibel maandtarief. Als je deze zaken vervolgens op orde hebt, dan hoef je enkel een afspraak te maken om je bedrijf te registreren. Je krijgt dan een KvK-nummer en ook meteen een Btw-nummer van de Belastingdienst en je kunt direct starten met je bedrijf.

Centrale vestigingsadressen in Amsterdam en Rotterdam: Easystart Office beschikt over meerdere locaties

Easystart Office biedt al meerdere jaren professionele en moderne coworking locaties aan in Rotterdam en Amsterdam, welke tevens fungeren als locaties voor zakelijke registratieadressen. Omdat onze locaties fysiek ook bestaan én toegankelijk zijn, zal jouw bij ons geregistreerde bedrijf direct professioneler ogen naar buitenstaanders toe. Je kunt er namelijk ook voor kiezen om je zakelijke registratieadres te combineren met een coworking abonnement, opdat je klanten en andere derde partijen ook op locatie kunt ontvangen. Dit hoeft trouwens niet, het is slechts een extra optie. Coworking heeft ruimschoots bewezen op meerdere manieren bij te dragen aan gezonde ondernemingen, gelukkige ondernemers en de bevordering van onderlinge sociale contacten. Als je bijvoorbeeld Zzp’er bent, dan kunnen deze contacten van onschatbare waarde blijken voor het doorlopende succes van je onderneming. Indien je enkel een zakelijk registratieadres nodig hebt, dan kun je dat meteen via de website aanvragen. Ook kun je contact opnemen met het team van Easystart Office, wij staan je graag te woord met al je vragen. Een extra service die wij bieden is een dag op proef komen werken op één van onze locaties, zodat je vast van de sfeer kunt proeven en kunt kijken, of de locatie aansluit bij jouw wensen. Laat ons gerust weten indien  je hier gebruik van wilt maken, wij faciliteren dit direct voor je.

Similar Posts:

SHARE THIS POST

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu