Hoe kies je de juiste SBI-code voor je bedrijfsactiviteiten?

oktober 06, 2023
A business address for your company

Updated on 4 december 2023

Start je binnenkort een nieuwe onderneming, of wil je de bedrijfsactiviteiten van je huidige onderneming wijzigen? Dan zal je nieuwe SBI-codes bij de Kamer van Koophandel (KvK) moeten opgeven. Wanneer je een onderneming wilt inschrijven bij de KvK, dan dien je namelijk ook aan te geven wat je als ondernemer precies gaat doen. Dit kan uiteraard sterk uiteen lopen, aangezien er zeer diverse ondernemingen bestaan binnen vrijwel alle denkbare markten en niches. Alle soorten vraag en aanbod kunnen op bepaalde manieren gekwalificeerd worden, zodat het voor buitenstaanders duidelijk is wat je precies aanbiedt. Hiertoe zijn de SBI-codes ontwikkeld, hetgeen staat voor Overzicht Standaard Bedrijfsindeling (SBI). In bepaalde gevallen kan het ietwat lastig zijn om de juiste codes te kiezen, soms omdat je meerdere diensten of producten aanbiedt als ondernemer welke onder diverse SBI-codes vallen. In andere gevallen kan er een zekere mate van overlap zijn in SBI-codes, waardoor het ingewikkeld kan zijn om precies de juiste code uit te kiezen. In dit artikel lichten we uitgebreid toe wat SBI-codes zijn, hoe je je bedrijfsactiviteiten helder kunt classificeren en hoe je deze vervolgens aan de juiste SBI-codes koppelt. Ook lichten we daarna kort toe, waarom een zakelijk registratieadres een slimme optie kan zijn voor jouw start-up.

Meer informatie over SBI codes

Wanneer je een nieuwe onderneming in het Handelsregister inschrijft, dan dien je ook op te geven welke bedrijfsactiviteiten je uit gaat voeren. Deze worden vervolgens gekoppeld aan SBI-codes. Elke nieuwe onderneming krijgt op deze manier dus één of meerdere SBI-codes toegeschreven, welke overeenstemmen met jouw corebusiness. Een SBI-code is doorgaans een getal dat 4 of 5 cijfers bevat en dat duidelijk aangeeft, wat jij als ondernemer doet. De KvK stelt deze codes vast aan de hand van de beschrijving van jouw werkzaamheden met jouw onderneming, maar je kunt ook zelf aangeven welke SBI-codes bij jouw werkzaamheden passen. Je kunt er in de regel vanuit gaan, dat je voor elke aparte bedrijfsactiviteit binnen jouw onderneming tevens een aparte SBI-code krijgt toegewezen. De SBI-codes verlenen duidelijkheid over jouw bedrijfsactiviteiten aan derden. Zo worden de SBI-codes in het Handelsregister onder meer door andere bedrijven en de overheid gebruikt, bijvoorbeeld voor subsidies, vergunningen en het opzoeken van statistische gegevens. Je kunt de SBI-codes via een zoekmachine vinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), via deze link. Ook kun je via onderstaande links bestanden downloaden in verschillende formats, welke alle huidige SBI-codes bevatten. Deze bevatten updates t/m 2022.

Overzicht van alle SBI-codes

Wat ga je precies doen als ondernemer?

Om de juiste SBI-codes te vinden, zul je allereerst je bedrijfsactiviteiten dienen te omschrijven. Een ‘bedrijfsactiviteit’ is elke activiteit die verband houdt met het maken van winst. Vaak worden bedrijfsactiviteiten onderverdeeld in operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Hiervan worden operationele activiteiten vaak als het belangrijkst beschouwd, omdat ze de meest directe impact hebben op de prestaties van een bedrijf. Daarbovenop houden operationele activiteiten zich sec bezig met de daadwerkelijke activiteiten die jij als ondernemer uitvoert, met andere woorden je corebusiness. Investerings- en financieringsactiviteiten zijn meer gericht op het vergaren van financiële middelen om je bedrijf op te starten en nieuwe investeringen te kunnen doen. Gaan je operationele activiteiten echter goed, dan hoef je geen investeerders te zoeken – je bedrijf maakt immers genoeg winst om op zelfvoorzienende wijze nieuwe apparatuur en andere benodigde zaken aan te kunnen schaffen. SBI-codes zijn dientengevolge dan ook enkel gericht op je operationele bedrijfsactiviteiten. Wanneer je nog niet precies weet wat jouw operationele activiteiten zijn, dan is het slim om eerst te kijken naar je bedrijfsdoelstellingen.

Het stellen van bedrijfsdoelen en toekomstige doelstellingen is een belangrijk element van groei voor zowel individuen als bedrijven. Je kunt voor jezelf duidelijk maken wat jij verwacht dat jouw bedrijf de komende twee jaar bereikt, door de middelen waarover je beschikt zorgvuldig te analyseren en het potentieel van het bedrijf op die manier te beoordelen. Als je bijvoorbeeld vaststelt dat het opbouwen van merkbekendheid het belangrijkste doel van het bedrijf is, is het zinvol om (tijdelijk) meer te investeren in operationele activiteiten zoals marketing en PR. Wil je echter zo veel mogelijk goederen leveren binnen de EU, dan zijn transport en logistiek en sales juist weer belangrijk. Wil je juist diensten leveren aan binnenlandse klanten, dan is het verstandig om zowel de diensten te perfectioneren, als aandacht te besteden aan marketing en PR. De bedrijfsactiviteiten zijn dus de primaire functie van een bedrijf, zoals het verkopen van goederen of het produceren van nieuwe materialen. Mensen in een bedrijf voeren regelmatig hun afdelingsspecifieke operationele activiteiten uit om het bedrijf te helpen winst te maken – want hier draait het uiteindelijk om. De operationele activiteiten van medewerkers kunnen werkzaamheden zoals marketing, verkoop, technologie onderhoud en klantenservice omvatten, of combinaties van verschillende activiteiten. In het kort kun je stellen: als je geld verdient of uitgeeft via de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals het betalen van werknemers, dan kun je dit classificeren als bedrijfsactiviteiten.

Enkele voorbeelden van operationele activiteiten zijn bijvoorbeeld:

 • Geld ontvangen voor de verkoop van goederen
 • Geld ontvangen voor de verkoop van diensten
 • Het ontvangen van dividend
 • Rente ontvangen op leningen
 • Inkoop van goederen, grondstoffen of benodigdheden
 • Het betalen van salarissen
 • Betalen van rente
 • Betalen van diverse soorten belastingen

Zoals je kunt zien zijn deze categorieën nog erg breed, ze geven immers niet aan wát je dan precies doet met je onderneming. Maar je weet nu in ieder geval wel, hoe je de werkzaamheden die je uitvoert, kunt onderscheiden en bepalen. Daarna dien je jouw specifieke bedrijfsdoelen te koppelen aan deze activiteiten.

Je bedrijfsactiviteiten classificeren

Om je bedrijfsactiviteiten te koppelen met je concrete doelen en ambities, is het noodzakelijk dat je op papier zet wat je precies beoogt. Je kunt jezelf dan vragen stellen zoals:

 • Wat ga ik precies doen?
 • Welke diensten en/of producten wil ik leveren?
 • Binnen welke branche valt mijn onderneming?
 • Op welke manier ga ik deze diensten en/of producten leveren?
 • Lever ik enkel in Nederland, of tevens in het buitenland?
 • Wat is de filosofie achter mijn onderneming?
 • Wil ik personeel in dienst nemen?

Dergelijke vragen helpen je om je doelen helder voor ogen te krijgen, zodat je gemakkelijker de juiste SBI-codes er aan kunt koppelen. Er zijn voorts diverse zaken waar je op kunt letten, om je bedrijfsactiviteiten zo concreet en duidelijk mogelijk te omschrijven. Allereerst is het zaak, dat je de bedrijfsactiviteiten op een zakelijke manier beschrijft. We nemen als voorbeeld een bakker die zowel brood als banket wil verkopen vanuit drie verschillende locaties in een tweetal steden. Je kunt dit zakelijk omschrijven als:

 • Markthandel in brood- en banketproducten

Je schrijft dus niet, dat je broodjes wil verkopen in een gezellig winkeltje: dat is meer iets, dat je aan kennissen en potentiële klanten zult vertellen. Voor het Handelsregister is het van belang, dat je de activiteiten kort en krachtig houdt. Beschrijf ook alleen de activiteiten, die je op dit moment oppakt. Indien je mogelijkerwijs in de toekomst je bedrijf uit wilt breiden, dan is dat nu nog niet van belang. Wil je bijvoorbeeld in een later stadium tevens snoepwinkels openen, dan geef je dat nu nog niet aan, pas als je dat ook gaat doen. Je schrijft dus niet op dat je handelt in diverse voedingsmiddelen, maar je houdt het bij brood en banket.

Een ander belangrijk punt is dat je bedrijfsactiviteiten geen verkoopteksten zijn. Soms willen ondernemers nog eens teveel informatie opschrijven, wanneer ze de bedrijfsactiviteiten omschrijven. Stel nu, dat je enkel biologische producten wilt verkopen die op een duurzame manier verkregen zijn, waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van groene stroom. Dat is natuurlijk voor je klanten heel belangrijk om te weten, maar voor de KvK maakt dat niet veel uit. Je bedrijfsactiviteit blijft gewoon de markthandel in brood- en banketproducten. Voorts is het van belang, dat je geen ingewikkelde vaktermen in je bedrijfsactiviteiten opneemt en je de activiteiten tevens in het Nederlands beschrijft. In bepaalde beroepsgroepen worden veel Engelse termen gebruikt, maar de SBI-codes zijn allemaal in het Nederlands. Een ander interessant punt betreft het gebruik van grondstoffen en materialen in het eindproduct. Bij het uitoefenen van je ambacht als bakker gebruik je diverse materialen en grondstoffen, om brood en banketproducten te maken. Je hoeft niet apart te vermelden, dat je tevens apparatuur en grondstoffen zoals meel en gist verkoopt, omdat dit automatisch bij je beroep hoort. Ook als je in je winkel meelsoorten verkoopt, hoef je dit niet direct te vermelden. Als laatste kunnen we nog vermelden, dat je duidelijk dient te beschrijven wat je doet als ondernemer en je jezelf dus niet enkel ‘ondernemer/freelancer/zzp’er’ kunt noemen. De SBI-codes zijn juist van belang om jou van alle andere ondernemers te onderscheiden, wees hier dus secuur en duidelijk in.

Voer je meerdere werkzaamheden tegelijkertijd uit?

In veel gevallen kan het zo zijn, dat je meerdere bedrijfsactiviteiten uitvoert. De bovengenoemde banketbakker kan bijvoorbeeld besluiten, om anderen op te leiden in zijn of haar vakgebied en hiertoe cursussen aan te bieden. Hij of zij zal dan natuurlijk wel moeten uitzoeken of de cursussen wettelijk toelaatbaar zijn, of ze aan diverse regelingen voldoen en of de opleiding eventueel geaccrediteerd kan worden. Niettemin kan als extra bedrijfsactiviteit dan het aanbieden van een bakkers- en banketopleiding worden toegevoegd. Het verkopen van producten en het aanbieden van een opleiding zijn namelijk twee totaal verschillende diensten, die los staan van elkaar. In zulke gevallen is het belangrijk dat je alle separate activiteiten helder voor ogen hebt, zodat je de passende SBI-codes kunt koppelen aan de verschillende werkzaamheden die je uitvoert. In bepaalde gevallen zul je allicht een vergunning nodig hebben, of anderzijds aan speciale wet- en regelgeving dienen te beantwoorden. Daarom is het ook belangrijk, dat je je werkzaamheden correct classificeert en bij je juiste SBI-codes onderbrengt. Twijfel je tussen één of meerdere SBI-codes? Kies dan toch de code, die het beste past bij de door jou opgegeven bedrijfsactiviteiten. Je kunt hiervoor ook contact opnemen met een medewerker bij de KvK, zij kunnen je namelijk op weg helpen met je keuze.

Je SBI-code tussentijds veranderen

Heb je reeds een onderneming en wil je je bedrijf veranderen, andere werkzaamheden uitvoeren of een nieuw bedrijf stichten? Dan zul je de huidige SBI-codes aan moeten passen aan de nieuwe werkzaamheden. Bedenk dat elke SBI-code is gekoppeld aan een bedrijfsactiviteit die momenteel voor jouw onderneming geldt. Wanneer dit verandert, dan dien je de KvK hiervan op de hoogte te brengen, zodat de gegevens zoals vermeld in het handelsregister overeenkomen met de werkelijkheid. Wijzigen jouw bedrijfsactiviteiten? Dan zijn er bepaalde stappen die je kunt nemen, om dit te verwezenlijken. Beschrijf je nieuwe bedrijfsactiviteiten helder en concreet, zoals we hierboven reeds hebben uitgelegd. Uit deze beschrijving zal de KvK dan nieuwe SBI-codes afleiden, maar je kunt ze ook vast voor jezelf opzoeken en in de beschrijving noteren. Je dient dan het volgende te doen:

 • Ga naar de pagina vestigingsgegevens wijzigen
 • Voer vervolgens de naam of het KVK-nummer van je bedrijf in
 • Kies dan ‘activiteiten’ en volg de verdere stappen
 • Verstuur vervolgens de gegevens. Dit kan direct digitaal, maar je kunt ook een pdf uitprinten en via de post verzenden.[2]

Het kan zo zijn, dat de KvK contact met je opneemt aangaande je nieuwebedrijfsactiviteiten. Men kan dan bijvoorbeeld om aanvullende bewijzen vragen aangaande je keuze. Houdt ook zeker in je achterhoofd, dat het wijzigen van je bedrijfsactiviteiten eventueel gevolgen kan hebben voor de continuïteit van je onderneming. Zaken zoals lopende vergunningen, verzekeringen, financieringen of bankrekeningen zijn hier vaak afhankelijk van, dus check dit eerst voordat je doorgaat met wijzigen. Als een financiering hierdoor wordt stopgezet, kun je misschien in de problemen komen. Vergunningen kunnen ook worden ingetrokken, maar als je de werkzaamheden behorende bij de vergunning staakt, dan is er in principe niets aan de hand. Kijk op de website van betrokken instanties om te kijken of je nog aan alle voorwaarden voldoet, of neem persoonlijk contact op om hier zeker van te zijn.

Je bedrijf inschrijven: het nut van een zakelijk registratieadres

Naast het feit dat je bedrijf wordt ingeschreven met specifieke SBI-codes, is het ook zo dat je zelf kunt kiezen op welk adres je je onderneming registreert. Let wel: een registratieadres is het adres waarop je je bedrijf vestigt en dit zal ook zo vermeld worden op de website van de KvK. Dit is dus iets anders dan een postadres. Veel ondernemers denken hier niet al te veel over na, een groot aantal zelfstandigen gebruikt gewoon het privéadres als vestigingsadres van de onderneming. Hier zitten echter soms nadelen aan verbonden, met name binnen specifieke beroepsgroepen. Voer je een beroep uit waarin je veelvuldig contact hebt met klanten, dan kan het raadzaam zijn om een alternatief adres op te geven. Op deze manier blijft je werk- en privéleven beter gescheiden. Heb je een keer te maken met een ontevreden klant, dan weet je in ieder geval zeker dat deze of gene niet ineens bij je voordeur aanbelt. Daarbovenop kan worden aangevoerd, dat een zakelijk bedrijfsadres bij kan dragen aan een professioneel imago. Doe je ook zaken in het buitenland, dan is een zakelijk registratieadres in een bekende stad eigenlijk een must. Een internationale klant zal de stad Amsterdam namelijk veel sneller herkennen, dan een klein onbekend Nederlands dorpje. Dit biedt meteen een zekere mate van professionaliteit, hetgeen kan zorgen voor een groter klantenbestand en een vergroot gevoel van vertrouwen. Easystart Office biedt meerdere zakelijke locaties aan om je bedrijf in te schrijven, op prominente locaties in zowel Amsterdam als Rotterdam.

Schrijf je bedrijf flexibel in bij Easystart Office

Easystart Office biedt diverse zakelijke registratieadressen op daadwerkelijk aanwezige fysieke locaties in Nederland, Onze kantoorpanden zijn allemaal in gebruik als coworking locaties, waardoor het dus tevens mogelijk is om op locatie te komen werken. Wij bieden meerdere flexibele abonnementen aan, zowel voor coworking als enkel zakelijke bedrijfsregistratie. Wil je vooral vanuit huis werken, maar wel genieten van de voordelen van een zakelijk registratieadres? Dan is een registratie abonnement de beste optie voor jouw onderneming. Wil je echter ook graag (zo nu en dan) met andere ondernemers samen werken op een moderne en geheel ingerichte kantoorlocatie? Dan is een coworking abonnement allicht ook het overwegen waard. Bij al onze abonnementen zit een post scan service inbegrepen, dit houdt in dat wij al je zakelijke post scannen en digitaal opslaan. Zo kun heb je altijd gemakkelijk toegang tot je zakelijke correspondentie en kun je werk en privé beter gescheiden houden. Daarnaast zijn alle abonnementen die wij aanbieden geheel flexibel, dit houdt in dat je maandelijks op kunt zeggen. Verhuis je naar een andere stad, of huur je zelf een kantoorpand? Geen probleem, er geldt enkel een maand opzegtermijn. Als je nog niet geheel zeker weet welk abonnement het beste bij jou past, of je wilt graag een keer de locaties komen bekijken, dan kun je te allen tijde contact opnemen met het team van Easystart Office. Wij kunnen bijvoorbeeld een datum met je plannen waarop je op bezoek komt, zodat we je alles kunnen vertellen over de diensten die wij aanbieden. Zo weet je zeker, dat je de keuze maakt waar je het meeste profijt van hebt.


[1] https://www.kvk.nl/over-het-handelsregister/overzicht-standaard-bedrijfsindeling-sbi-codes-voor-activiteiten/

[2] https://www.kvk.nl/over-het-handelsregister/overzicht-standaard-bedrijfsindeling-sbi-codes-voor-activiteiten/

Similar Posts:

SHARE THIS POST

Start binnen 1 dag

ZAKELIJK REGISTRATIEADRES KVK
REGISTEREN, GEMAKKELIJK EN SNEL.
NEEM CONTACT OP
crossmenu